Discussie over financiering lokale omroep duurt voort

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – De spagaat rond de financiering van lokale omroep Radio Ideaal door de gemeente Lochem duurt nog voort. De omroep is tot en met 2024 voor een groot deel afhankelijk van gemeentelijk geld. Over de hoogte van het bedrag wordt al lang gesteggeld tussen Lochem en Ideaal. Een discussie tussen de omroep, het college van B&W en raadsleden leverde maandag nog geen eenduidig beeld op voor de komende jaren.

Lochem heeft 20.000 euro op de begroting staan voor lokale media. Hiervan gaat 12.500 euro naar Radio Ideaal. De overige 7.500 is gereserveerd voor andere media-initiatieven in de gemeente. Ideaal vindt dat het recht heeft op 1,25 euro per inwoner. Dat krijgt het ook van de gemeente Bronckhorst, waar de zender eveneens over een zendmachtiging beschikt. Bronckhorst betaalt ook nog mee aan een journalist in deeltijd.

Veel nieuws

Maandag hield Theo Bussink – die binnenkort Lammert Blikman opvolgt als voorzitter van de omroep – een vurig pleidooi voor meer Lochems geld. Hij schetste onder meer de aanstelling van een journalist die wekelijks de nodige nieuwsitems uit de gemeente presenteert voor zowel radio als tv. Dat gaat om 200 tot 300 lokale (radio)berichten per jaar, zo rekende Bussink voor. De aanstelling van een journalist zorgt voor een professionaliseringsslag bij de omroep. Op termijn zouden ook een aantal technici voor vitale technische onderdelen betaald moeten kunnen worden, zo is het idee.

Kwaliteit

Professionalisering van lokale omroepen is precies wat staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) voor ogen staat. Vanaf 2025 wil ze lokale omroepen rechtstreeks – en dus niet meer via de gemeenten – financieren. Dan worden wel strengere eisen gesteld aan de kwaliteit en de balans tussen bijvoorbeeld muziek en informatieve inhoud. Onder meer voor die professionaliseringsslag is voor dit jaar al bijna 16 miljoen euro rijksgeld uitgetrokken en volgend jaar nog eens bijna 19 miljoen. Het streven is dat door fusies en samenwerking zo’n 60 streekomroepen overblijven.

Bij dat laatste zit voor wat Lochem betreft de meeste pijn. Bij het college – en tot nu toe ook een meerderheid in de gemeenteraad – bestaat de vrees dat er geld wordt betaald voor een groter geheel, terwijl er juist minder in plaats van meer aandacht is voor de belangen van luisteraars en kijkers in de gemeente Lochem. Grotere streekomroepen gaat naar het oordeel van burgemeester Van ‘t Erve in tegen de tendens dat mensen steeds meer nieuws van dichtbij willen lezen en horen.

Vragen

Maandag hadden raadsleden vooral vragen over het aantal luisteraars, doelgroepen en beleid van Radio Ideaal. Een luistercijfer van 15% van de inwoners die werd gemeld blerk niet per sé over echte luisteraars te gaan. Het percentage komt uit een onderzoek via het burgerpanel LochemSpreekt en slaat op het aantal mensen dat de naam van de lokale omroep kent. De leeftijd van de luisteraars is meest 35+. Via programmering wordt getracht zoveel mogelijk doelgroepen te bereiken.

Ideaal maakte vorig jaar formeel bezwaar tegen de ogen van omroep te lage gemeentelijke bijdrage uit Lochem. Na eerste behandeling in de plaatselijke bezwarencommissie kreeg het college de opdracht om een duidelijker besluit te formuleren. Nadat dit was gebeurd, oordeelde de bezwarencommissie in tweede instantie dat het bezwaar van de omroep ongegrond was.

Hamvraag

“Hoe halen we samen 2025?”, zo omschreef burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve de hamvraag die op tafel ligt. Vragen van raadsleden over het beleid van het college kaatste hij grotendeels terug naar de raad. Daar moet de knoop uiteindelijk worden doorgehakt. Hij zegde toe om nog voor de behandeling van de kadernota – waarmee geld te verdelen valt – een avond te organiseren waar raadsleden en eventuele externe deskundigen de positie van de gemeente nader duiden.

D66 heeft voor die gelegenheid al een eigen memo – die maandag onbesproken bleef – klaarliggen met onder meer aandacht voor het belang van pluriforme media, als waakhond van de democratie. Dat slechts 5 procent van de jongeren nog worden bereikt via klassieke mediakanalen baart zorgen, mede in het licht van recente berichten over holocausttwijfel of zelfs -ontkenning en welig tierende complottheorieën. D66 stelt dat een bloeiende lokale omroep vermoedelijk een kwestie van lange adem is.