Toch extra gemeentelijk geld naar Achterhoek FM

0
De studio van Achterhoek FM aan de Wierssebroekweg. (bron: Google Streetview)

LOCHEM – De lokale omroep Achterhoek FM krijgt tot en met 2019 extra middelen van de gemeente Lochem, maar minder dan de omroepstichting had gevraagd. Vanaf dit jaar krijgt de omroep jaarlijks 15.000 euro. Dit is 6000 euro meer dan voorheen. Als de gemeenteraad instemt wil het college ook een huurachterstand over 2016 wegwerken. Daarbij gaat het om 4000 euro.

Problemen
Achterhoek FM kwam in financiële problemen door teruglopende inkomsten. Het deed een (extra) beroep op de gemeente. De gemeenteraad ging hiermee niet akkoord, waarna de Stichting Achterhoek FM in beroep ging. De bezwarencommissie oordeelde dat Lochem een zorgplicht heeft op grond van de Mediawet. Daarom werd een heroverweging geadviseerd.

Geen onderzoek
De gemeente wil graag weten wat de luisterdichtheid van de lokale omroep is en hoe luisteraars de programma’s waarderen. Een professioneel onderzoek daarna zou veel kosten. Daarom is de afgelopen maanden gezocht naar studenten van een hogeschool die zo’n onderzoek konden uitvoeren. Die zijn niet gevonden. Het college van B&W stelt dat langer uitstellen van een besluit over de financiering de omroep verder in problemen zou brengen en komt nu met een voorstel naar de gemeenteraad.

Huurachterstand
De omroep ontvangt volgens het voorstel nog 4000 euro over 2016. Dit komt bovenop de reguliere subsidie van 9000 euro per jaar. Met het extra bedrag kan de ontstane huurachterstand worden weggewerkt. Over de jaren 2017 tot en met 2019 wil het college de subsidie verhogen tot 15.000 per jaar. De verhoging is minder dan Achterhoek FM had gevraagd. De gemeente krijgt van het Rijk 1,30 euro per inwoner per jaar voor de lokale omroep. Dat komt neer op 20 mille. Achterhoek FM wil graag dat hele bedrag hebben.

Prikkel
Het college wil geen 20.000 euro per jaar geven omdat dat dit niet verplicht is. Ook blijft de onduidelijkheid over het bereik van de lokale omroep en kan de stichting ook overleven met 15.000 euro per jaar al zal dat niet makkelijk zijn. Hierdoor zou de prikkel om zelf meer fondsen aan te boren blijven bestaan.