Houding bestuursvoorzitter ziekenhuis zet kwaad bloed

0
De Zutphense SP-fractievoorzitter Mart de Ridder en Kamerlid Jimmy Dijk met de brief die bestuursvoorzitter Eringa niet wilde tekenen (foto: LochemsNieuws)

ZUTPHEN – Het ging er fel aan toe tijdens een ongeveer 20 minuten durend gesprek tussen bestuursvoorzitter Pier Eringa van Gelre ziekenhuizen en ruim 30 bezorgde inwoners en (oud-)medewerkers. Eringa weigerde om, samen met inwoners en medewerkers, een brief te ondertekenen waarin minister Kuipers van Volksgezondheid wordt opgeroepen om geld vrij te maken voor behoud van een volwaardig ziekenhuis in Zutphen.

Enkele mensen die het gesprek wilden bijwonen kwamen vergeefs naar het ziekenhuis, net als uw verslaggever. Receptiemedewerkers vertelden dat de bijeenkomst was verplaatst naar het gemeentehuis van Zutphen. Daar wist de receptioniste van niets. “U bent niet de enige die het vraagt.” Opzet of niet, maar niet iedereen kwam dus op tijd in gebouw De Uitwijk in de Zuidwijken van Zutphen, waar het gesprek plaats bleek te vinden. De uitspraken van Pier Eringa in dit artikel zijn dan ook noodgedwongen opgetekend uit de mond van anderen en zijn dus mogelijk gekleurd.

Keuzes

Fractievoorzitter Mart de Ridder van de SP Zutphen-Warnsveld en de actiegroep Red het Gelre: “We vroegen Eringa om de kant van de inwoners en het personeel te kiezen door samen een brief naar de minister te sturen. Dan zou hij in ons een bondgenoot vinden en dan zouden niet eens eisen dat de kraamafdeling weer opengaat. Hij zei echter de kant van het ziekenhuis te kiezen, wat dat ook moge betekenen. Wij vinden dat hij daarmee definitief kiest voor banken en zorgverzekeraars.”

Tijdens de bijeenkomst kwamen verhalen los van moeders die vol emotie vertelden over het belang van goed bereikbare kraamzorg. Er waren ook andere verhalen van mensen die duidelijk bang zijn voor de gevolgen van de ingrepen in ‘hun’ ziekenhuis. Volgens verschillende aanwezigen had Eringa het op enig moment zichtbaar moeilijk met alle emotionele en boze reactie. ‘Kies voor ons!’ werd er gescandeerd.

Maandag bleek dat de afdeling Verloskunde in Zutphen per direct sluit omdat er onvoldoende personeel is. Op de vraag of dit niet mede het gevolg is van de eerden aangekondigde sluiting van de afdeling op 1 juli, zegt SP-Kamerlid Jimmy Dijk: “Dat speelt vast een rol. Een Zuid-Afrikaans spreekwoord zegt dat als je iets – bijvoorbeeld door bezuiniging of verwaarlozing – maar slecht genoeg maakt, komt vanzelf het moment dat iedereen zegt ‘het kan wel weg’.

Werkdruk

Volgens Dijk speelt dit in de hele zorgsector, ook buiten de ziekenhuizen. “Je ziet in buurtzorg vaak dat ergens eens locatie wordt gesloten. Een naburige locatie moet dat opvangen maar krijgt daar niet voldoende middelen of mensen voor. Dat zorgt voor extra werkdruk waardoor mensen ziek worden.”

Eind mei debatteert de Tweede Kamer met de minister over het zorgbeleid. “Dingen zoals in Zutphen spelen op veel meer plaatsen. Het heeft ook met toewijding voor de gemeenschap waar je werkt te maken. Vroeger vocht de ziekenhuisdirectie samen met inwoners voor de belangen van die gemeenschap. Tegenwoordig worden er mensen van elders gedropt. Die hebben niks met de gemeenschap maar alles met cijfers. Ik noem dat spreadsheetpolitiek. Ik begrijp heel goed dat de inwoners wél vurig hun belangen verdedigen.” Dijk roept mensen uit de regio op om bij het Kamerdebat aanwezig te zijn. Aanmelden voor een busreis kan via zutphen@sp.nl.

Gemeenteraad

De raadsfracties in de gemeente Lochem praten op 10 mei met de raad van bestuur van Gelre. Tijdens de Politieke Avond van afgelopen maandag was in de wandelgangen te horen dat de partijen vooraf willen afstemmen wie welke vragen stelt. Ook was te beluisteren dat er – al dan niet bij wijze van ‘wisselgeld’ – wordt gevraagd naar de mogelijkheden van een eigen ambulancestandplaats in de gemeente.