Strategisch beleidsplan Poolsterscholen: Naar buiten!

0
Bestuurder Dick Loman, Katja Staartjes en de leerlingen Bente en Mariko met het beleidsplan van de Poolsterscholen (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – De openbare basisscholen in de gemeente Lochem gaan de komende jaren ‘samen bergen verzetten’. Dat is de titel van het Strategisch Beleidsplan dat de Stichting Poolsterscholen woensdag presenteerde. De titel is niet gek als je bedenkt dat bergbeklimster Katja Staartjes uit Okkenbroek de grote inspirator was voor het plan. Zij ontving dan ook het eerste gedrukte exemplaar van het beleidsplan uit handen van bestuurder Dick Loman.

Bij de totstandkoming van het beleidsplan, dat de periode tot en met 2027 bestrijkt, hadden ook de leerlingen van de tien scholen van Poolster een rol. Zij pleitten opvallend vaak voor meer buitenonderwijs en meer beweging. Volgens Dick Loman is daar goed naar geluisterd. “Al onze scholen hebben veel buitenruimte. Daar gaan we meer gebruik van maken. We proberen meer buitenlokalen en nieuwe uitdagende speelmogelijkheden te creëren. Bij nieuwbouw, dat bij enkele van onze scholen op stapel staat, kunnen we daar nog meer en beter aandacht aan besteden”, zo liet hij de leerlingen Bente en Mariko weten die bij de presentatie aanwezig waren.

Bergbeklimster

Katja Staartjes was de eerste Nederlandse vrouw die in 1999 de top van de Mount Everest bereikte. En ze beklom nog veel meer aansprekende bergreuzen, deels ook als expeditieleider. Tegenwoordig schrijft ze boeken en geeft ze lezingen en inspiratiebijeenkomsten. Dat laatste deed ze ook ten overstaande van alle medewerkers van Stichting Poolsterscholen, tijdens een bijeenkomst in de Schouwburg Lochem.

Zelf zegt ze: “Ik richt mij vooral op samenwerken en verbinden. Daarbij is het belangrijk dat je de gestelde doelen bereikt. Ook als het even tegenzit. Juist als het lastig wordt is het belangrijk dat je elkaar vertrouwt en aanmoedigt om vol te houden. Dat is ook een belangrijk thema in mijn boek ‘Topteams’.” Citaten uit dit boek zijn letterlijk in het beleidsplan terecht gekomen.

Speerpunten

De tekeningen uit het boekwerkje zijn van de hand van cartoonist Suus van den Akker. Lange teksten zijn vermeden. Er worden drie speerpunten benoemd. Het doel is om betekenisvol onderwijs te bieden met ambitieuze opbrengsten. De versterking van de professionele structuur is een tweede speerpunt en extra investeren in de verbinding met stakeholders is de derde.

Om de scholen tot een inspirerende omgeving te maken, moet je het onderwijs anders durven organiseren, zo is de opvatting. Daarbij wordt veel aan de individuele scholen overgelaten. Ze behouden hun eigen kleur. Werken met gemengde leeftijdsgroepen, leerpleinen en multidisciplinaire teams zijn denkbaar. Tot aan flexibele lestijden aan toe. Verdere professionalisering wordt bereikt door het bevorderen van kennis en reflectie. Ook het leren van fouten én het vieren van successen horen daarbij.

Ouders

Onder stakeholders valt alles en iedereen waarmee scholen samenwerken. Ouders van leerlingen zijn daarbij het meest belangrijk. De school wil dat iedereen vanuit eigen verantwoordelijkheid en expertise werkt aan onderwijs en opvoeding. De verbinding wordt actief gezocht, zo is het idee.

Verder zijn in het beleidsplan vier kernwaarden benoemd en uitgewerkt. Dit zijn verbinding, vertrouwen, vakmanschap en inspiratie. Op weg naar de bergtop willen de scholen focussen op de gestelde doelen, maar nooit het zicht op de wereld eromheen verliezen. ‘Inclusief denken betekent in onze opvatting ook dat elke stem het verdient om gehoord te worden. Ook de stem van de minderheid’, zo is onder meer te lezen.

Meer informatie over Stichting Poolsterscholen en de tien openbare basisscholen is te vinden op: www.poolsterscholen.nl.

De cover van het Strategische Beleidsplan 2023-2027