Plan voor fusie basisscholen Nettelhorst en Barchem

0
De Daltoon oenbare school Nettelhorst (foto: LochemsNieuws)

BARCHEM/NETTELHORST – Het is officieel nog een intentiebesluit van het bestuur en Raad van Toezicht van Stichting Poolsterscholen, maar de Nettelhorster Daltonschool zou volgens het voorstel opgaan in De Barchschole in Barchem. De Netterlhorster school is in gevaar omdat het leerlingenaantal onder de opheffingsnorm is komen te liggen.

[er is inmiddels een vervolg op dit bericht]

Eerder deze week luidden de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en Nettelhorstbelang de noodklok. Via een persbericht lieten ze weten dat Poolsterscholen niet wilde luisteren naar noodkreten. Door het zwaard van Damocles dat boven de school hangt bleek het bijna onmogelijk om nieuwe leerlingen te werven. Er werd een toekomstplan gepresenteerd.

Geen groei

De Daltonschool telt momenteel 36 leerlingen. De opheffingsnorm voor de gemeente Lochem is 41. Poolsterscholen stelt vast dat voor de komende jaren nauwelijks zicht is op groei van het leerlingenaantal. Bovendien staat de kwaliteit van het onderwijs onder druk omdat er te kleine groepen zijn ontstaan. Hierdoor komen leerlingen pedagogisch en didactisch niet goed genoeg tot ontwikkeling, zo stelt Poolsterscholen in een vrijdagochtend gepubliceerd persbericht.

De school in Nettelhorst heeft verder een forse financiële injectie van Poolster nodig en dat zal de komende jaren ook zo blijven om met drie groepen verder te kunnen werken. Die investering is onevenredig groot en gaat ten koste van andere basisscholen in de gemeente die onder Poolsterscholen vallen.

Buitenonderwijs

Een fusie met de openbare Barchschole moet zorgen voor een stabiele en goed draaiende school waar het onderwijs en de opbrengsten op orde zijn. Ook is een belangrijk kenmerk van DBS Nettelhorst voor de inrichting van het onderwijs ook in Barchem gangbaar. Dat is het zogeheten buitenonderwijs. Daarbij speelt een deel van het onderwijs zich letterlijk buiten af.

MR en team van De Barchschole hebben positief gereageerd op het plan en zijn akkoord met de intentie tot fusie. MR van de school in Nettelhorst wordt gevraagd om in te stemmen met het voornemen. Daarna wordt het fusietraject definitief opgestart.