Kinderen Daltonschool Nettelhorst in actie voor behoud

0
Kinderen en ouders van de school in Nettelhorst voeren actie terwijl Calle Janssen van LochemGroen! (op de voorgrond) vragen stelt over behoud van hun school (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/NETTELHORST – Leerlingen en ouders van de Daltonschool in Nettelhorst voerden maandagavond actie in het Lochemse gemeentehuis. Met spandoeken en al. Inzet is behoud van de school. LochemGroen! stelde vragen over de kwestie en daaruit kwam een verrassend beeld naar voren. Het lijkt erop dat de school verder kan onder de vlag van agora-basisschool De Kraanvogel in Kranenburg (Vorden). Volgens ouders ligt stichting Poolsterscholen echter dwars.

De kwestie speelt al enige tijd. De school in Nettelhorst zit onder de zogeheten opheffingsnorm. Die norm is voor de gemeente Lochem 41 leerlingen. Begin 2023 telde de school er 36. Een school mag maximaal drie jaar onder de opheffingsnorm doorgaan. Daarna gaat de geldkraan dicht. Voor Nettelhorst wordt dit punt in 2025 bereikt.

Leefbaarheid

Ouders kwamen al eerder in actie en vroegen tijd voor een plan om meer leerlingen te trekken. De eigenheid van de school en de leefbaarheid van Nettelhorst moesten volgens ouders en het ouderdeel van de medezeggenschapsraad (MR) centraal staan. De school en het terrein er omheen hebben een belangrijke sociaal-culturele functie voor de buurt. Men toonde zich vorig jaar al bereid om eventueel over te stappen naar een andere scholenkoepel in de regio.

Poolsterscholen kwam echter met het voorstel om de school te laten samensmelten met de Barchschole in Barchem. Dit zou alsnog opheffing van de school in Nettelhorst betekenen en dat stuitte dus andermaal op verzet. Daarna werd het – althans in de media – even stil rond de kwestie. Maar achter de schermen heeft een groep ouders niet stilgezeten zo bleek maandag.

De Kraanvogel

Via de vragen van LochemGroen! werd duidelijk dat De Kraanvogel bereid is om de Nettelhorster school liefdevol op te nemen. De Kraanvogel ontstond toen een aantal kleinere scholen uit omliggende buurtschappen samen werden gevoegd in de  Stichting Samenwerkingsschool Kranenburg en omstreken. Deze stichting zwaait ook nu nog de bestuurlijke scepter. Sinds kort is De Kraanvogel agora-basisschool. Het idee is om ook in Nettelhorst het predicaat Dalton te verruilen voor agora.

Deze betrekkelijk nieuwe vorm van onderwijs wil – kort uitgelegd – niet alle kinderen gelijk behandelen maar ze allemaal op hun eigen (top)niveau laten leren. Leeftijd en niveau is minder belangrijk. Keuzes van het kind zijn belangrijk en gelden als vertrekpunt van het ontwikkelproces. De leerkracht vervult daarbij een belangrijke rol. Zie voor meer uitleg de link onder dit bericht.

Peiling

Een peiling onder ouders van leerlingen leerde dat 88 procent positief staat tegenover de samenvoeging met De Kraanvogel. Poolsterscholen kreeg maandag het verwijt dat het de aanwas van leerlingen al langere tijd blokkeert door bij nieuwe aanmeldingen te wijzen op de sluiting van de school in 2025. Die sluiting zou volgens Calle Janssen van LochemGroen! ook zonde zijn, met het oog op de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Lochem-Oost, met mogelijk een flink aandeel woningen die betaalbaar zijn voor jongere gezinnen.

Wethouder Wendy Goodin beantwoorde de vragen van LochemGroen! nadat ze eerst de leerlingen uit Nettelhorst een compliment gaf voor hun actiebereidheid. Ze zaten, gehuld in T-shirts van de school en gewapend met spandoeken op de publieke tribune van de raadszaal. De wethouder legde vervolgens uit dat de gemeente formeel geen rol speelt in deze kwestie en dat het een zaak van de schoolbesturen is. Bij fusie of opheffing moet wel advies van het college van B&W worden gevraagd.

Rol gemeente

Ruben Otemann (PvdA) wees de wethouder erop dat het college een verantwoordelijkheid heeft als het gaat om spreiding van scholen over de gemeente. En ook voor de diversiteit van het onderwijs. Behoud van een Daltonschool kan daarbij van belang zijn. Goodin zei zich bewust te zijn van die rol en dat bij een concrete adviesvraag ook zeker te overwegen. Op dit moment kan ze weinig anders doen dan een gesprek organiseren tussen alle partijen. Het wachten is wat dat betreft op een onafhankelijke gesprekleider.

In een vervolgartikel probeert de redactie zo snel mogelijk Poolsterscholen, De Kraanvogel en de ouders uitgebreider aan het woord te laten.

Informatie over het agora-onderwijs is te vinden op: verenigingagoraonderwijs.nl