School Nettelhorst mist reddingsboei uit Kranenburg

1
De school in Nettelhorst (archieffoto: LochemsNieuws)

LOCHEM/NETTELHORST – De positie van de Dalton-basisschool in Nettelhorst is niet erg rooskleurig. Het leerlingenaantal ligt zo’n 25 procent onder de opheffingsnorm. Dreigende sluiting zorgt voor emotie bij ouders, leerlingen en team. De verhouding met Poolsterscholen is onder het nulpunt gedaald. Ouders klampten zich vast aan een mogelijke overname door de Stichting Samenwerkingsschool Kranenburg en omstreken en basisschool De Kraanvogel die daar onder valt. Donderdagavond werd duidelijk dat dit geen haalbare kaart is.

Het bestuur van de school in Kranenburg liet onderzoeken wat de consequenties van overname van Nettelhorst zouden zijn. “Het blijkt een te groot financieel risico te vormen voor ons. Dat risico kunnen we niet lopen want onze eigen school mag natuurlijk niet in gevaar komen. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) in Nettelhorst zou dat ook niet willen. Er mag veel krediet naar hen, voor de manier waarop ze met ons hebben gesproken”, aldus directeur Nick Bus van De Kraanvogel op vrijdag.

Berekeningen

Bestuurder Dick Loman van Poolsterscholen, waar de Daltonschool in Nettelhorst onder valt zei eerder deze week al dat ook daar al de nodige berekeningen zijn gemaakt. Hij had de scenaraio’s graag naast die van De Kraanvogel gelegd, maar dat is nu niet meer nodig. Hij geeft aan dat de situatie voor Nettelhorst weinig hoopvol is, temeer omdat de Nettelhorster school ook in het verleden al eens in zwaar weer terecht kwam. “De prognoses zijn gewoon niet goed. Als we zo doorgaan zitten we binnen 10 jaar op 17 leerlingen. Als goed bestuurder moet ik het eerlijke verhaal vertellen en op dit moment is het niet anders dan dat sluiting dreigt op 1 augustus 2025.”

Opmerkelijk is dat Dick Loman zich verantwoordelijk lijkt te voelen voor de Kranenburgse scholenstichting. “Ik wil geen kleine stichting in problemen brengen. Je kunt zeggen dat dit niet mijn verantwoordelijkheid is. Dat is ook wel zo, maar we hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het gaat wel over kinderen”, zo legt hij uit.

Onderzoek

Loman kwam vorig jaar met het idee om de school te laten opgaan in de Barchschole in Barchem. Hij zegt: “We wilden dat serieus laten onderzoeken, maar het ouderdeel van de medezeggenschapsraad (MR) blokkeerde dat. Helaas kwamen we niet tot een gedragen intentiebesluit om dit onderzoek te starten. Dit is wettelijk verplicht. De ouders verzetten zich omdat een eventueel samengaan met de Barchschole het einde van de school in Nettelhorst zou betekenen. Dat wilden ze niet faciliteren.

Over kritiek van ouders op de communicatie met Poolsterscholen zegt hij: “De MR is onze gesprekspartner. De ouders die daarin zitten vertegenwoordigen alle ouders en daar is door de bestuurder en de directeur veelvuldig mee overlegd. Veel ouders verwachten niets anders dan behoud van de school. Dat kan ik gewoonweg niet garanderen. Overigens hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met alle ouders. Eén keer met de bestuurder en zeer regelmatig met de directeur en het team van de school en ook individueel met de ouders.”

Kritiek

Loman bestrijdt de kritiek dat nieuwe leerlingen zouden zijn geweigerd, zoals ouders meldden. “Dat kunnen we helemaal niet. Hun kind kan nu nog gewoon naar Nettelhorst. Maar we vertellen er wel bij hoe de vlag erbij hangt zodat ouders weten wat de school mogelijk te wachten staat. Ook dat is niet meer dan eerlijk.” Nick Bus van De Kraanvogel zegt hierover: “Het maakt wel verschil hoe je dat aan ouders vertelt. Alleen flink meer leerlingen kan de school in Nettelhorst nog redden.” Ook hij ziet overigens wel in dat er zich dan ineens wel heel veel nieuwe leerlingen moeten melden. Het zijn er nu 27 en het moeten er 38 worden.

Contact

Bus ontkent overigens dat het overleg met Loman en Poolsterscholen stroef verliep, zoals werd gesuggereerd. “We zijn allebei professionals en we praten gewoon met elkaar. Deze week nog tijdens een congres waarbij we allebei aanwezig waren. Loman bevestigt dit en ook hij zegt dat de onderlinge contacten goed zijn.

Ouder Caroline Riemslag spreekt namens een groep ouders van leerlingen van de school in Nettelhorst. Zij wijst op de aanhoudende onzekerheid die voor veel frustratie zorgt. Ook zou er sprake zijn van onderlinge spanningen. Voordat bekend was dat de reddingspoging via Kranenburg niet zou slagen zei ze: “Het lijkt onmogelijk om in gesprek te komen met Loman. Hij verwijderde zelfs een opmerking van mij op LinkedIn. Dat stuitte erg tegen de borst.” Vrijdag werd duidelijk dat de twee inmiddels wel telefonisch hebben gesproken.

Beeldvorming

Na de ‘afwijzing’ van De Kraanvogel zegt Caroline Riemslag: “Als ouder en bewoner van deze buurt snap ik niet dat er niet meer steun is gekomen vanuit de gemeente. Alles heeft veel te lang geduurd om nog stappen te kunnen maken richting andere oplossingen. Ook hebben we als ouder veel gedaan om leerlingen te werven maar de negatieve voorbarige communicatie en beeldvorming in de media rondom onze school vanuit Poolster hebben enorm tegengewerkt.”

De MR gaf aan liever niet rechtstreeks met de pers te praten. Maar richting de ouders geeft de oudergeleding aan dat de houding van Poolsterscholen al sinds vorig jaar wordt ervaren als ‘traineren’. Samen met het lang in onzekerheid laten van de betrokkenen in Nettelhorst zou het lijken op een ‘sterfhuisconstructie’. Vragen van de MR over de eventuele fusie met de Barchschole werden pas naar maanden beantwoord en een adviseur van de MR zou om financiële reden buiten spel zijn gezet.

Rol gemeente

De gemeente heeft momenteel verder geen rol in het proces. Pas als er een adviesvraag komt voor sluiting of fusie, moet het college van B&W daar iets van vinden. De gemeente is verantwoordelijk voor beschikbaarheid en huisvesting van scholen maar mag zich inhoudelijk niet bemoeien met het onderwijsbeleid. De gemeente kan wel kijken naar een goede spreiding van scholen over de gemeente en voor voldoende diversiteit qua onderwijsvormen.

Buurtfunctie

De school en het terrein er omheen is een belangrijk onderdeel van het sociale leven in de omvangrijke buurtschap. Mocht de school worden opgeheven, dan blijven gebouw en perceel in handen van de gemeente. Zeker is dat de school en het terrein eromheen belangrijk zijn voor de sociale contacten in de omvangrijke buurtschap.

De fracties van LochemGroen! en PvdA willen schriftelijke vragen stellen aan het college van B&W. Daarin gaan ze onder meer vragen naar een visie op het onderwijs voor de lange termijn. Daarbij speelt een rol dat de gemeente wil groeien en meer jonge gezinnen wil trekken. Ook komen er vragen over de variatie in soorten onderwijs in de gemeente. Nettelhorst biedt nu Daltononderwijs.

1 REACTIE

  1. Eerlijk vertellen hoe de vlag erbij hangt, maar je kunt ook voor het positieve gaan en erbij aangeven , hoe meer kinderen zich weer aanmelden hoe leuker het weer wordt en kunnen we weer bouwen aan een mooie toekomst. Vertrouwen geven dat doet de mens goed! Ik hoop dat er binnen 2 weken 15 kinderen of heel graag meer en vooral kids voor groep 6, 7 en 8 zodat we weer als elftal kunnen voetballen op ons mooie veld… hebben we die aantallen bereikt dan dan blijft de school lekker open en hebben we lucht om voor de ondernouw te werven(natuurlijk ook direct welkom maar even voor het idee)
    Deze Groene school zit op de perfecte locatie en zou zonde zijn als het verloren gaat. Wij met zijn allen , Dick Loman laten zien dat het wél kan en positief kan!! Meld je aan voor de tofste school!
    Fietsen is een uitje , nu met de nieuwe weg ( en straks als het bij intratuin klaar is. slechts 15 minuten vanaf Lochem (hoe meer uit Lochem hoe groter de groep om samen te fietsen) of carpoolen kan natuurlijk ook..
    Here we go, lets do it!! Tot snel

Comments are closed.