Stijgoord: 1 kavel verkocht en 6 in optie

0
Er wordt momenteel onder meer gewerkt aan de ontsluiting richting de rotonde in de Goorsewerg (foto: LochemsNieuws

LOCHEM – Langs de Goorseweg wordt al sinds maart gewerkt aan de realisatie van het plan Stijgoord. Het wordt een kantoren- en werklocatie. Er is op dit moment een kavel verkocht en op 6 andere zijn opties genomen.

Wila
De verkochte kavel is in handen van Wila, dat aan de overkant van de weg zit. Het bedrijf gaat er een parkeergarage bouwen. Wila groeit sterk en aan de overkant is nauwelijks nog plaats. Het bedrijf gaat overigens uitbreiden aan de Kwinkweerd. Daar gaat het het terrein tussen Praxis en TKF delen met de Nijha. De uitbreiding kon niet op Stijgoord, omdat daar alleen kantoren en lichte bedrijvigheid zijn toegestaan.

Kermisexploitant
Op het voormalige voorterrein van zwembad Stijgoord staan al sinds jaar en dag de opstallen van een kermisexploitant. Via het bestemmingsplan is eerder al geregeld dat dit zo blijft. Wel is in overleg met het bedrijf en bewoners van de wijk Stiggoor, aan de overkant van de Berke, afgesproken dat de opstallen via groen aan het directe zicht worden onttrokken.

Ook de witte villa, die momenteel door veel kap- en snoeiwerk prominent zichtbaar is vanaf de Goorseweg, blijft bestaan.

Ontsluiting
Het nieuwe terrein wordt aan twee kanten ontsloten. De rotonde bij de Berkelbrug krijgt een vierde poot. Ook de oude oprijlaan naar het voormalige openluchtbad Stijgoord wordt een ontsluitingsweg. Dat is nu niet ideaal vanwege druk verkeer op de Goorseweg, maar dat gaat veranderen zodra de rondweg er (eindelijk) is.

Kleine kavels
Het terrein wordt verder ingericht met een aantal kantoor- en bedrijfspanden en  de genoemde parkeergarage. Het gaat om kavels van zo’n 1000 tot 3000 vierkante meter. Verder is er veel ruimte voor groen. Zo komen er nieuwe lindes en een beuk rond het landhuis. De ontsluitingsweg moet een laan met Elzen worden.

Zijtak Berkel
De Berkel krijgt meer ruimte. De kade wordt verlegd, zodat de rivier met een zij-arm door het nieuw in te richten gebied kan stromen. De gevelde bomen worden deels herplant. Verder is er ruimte voor ‘spontane’ natuurontwikkeling. Dat zou aantrekkelijk moeten zijn voor diverse vogelsoorten, trekvissen, kleine zoogdieren en amfibieën.

Wandelpad
Het nieuwe gebied met natte natuur zal te bewonderen zijn vanaf een wandelpad over de nieuwe Berkeloever, dat bereikbaar is vanaf de Goorseweg. Het voormalige zwembad(bassin) blijft intact zodat zich ook daar nieuwe natuur kan ontwikkelen.

Bouwrijp
Momenteel wordt het bedrijventerrein bouwrijp gemaakt. Er worden wegen en riolering aangelegd. Het is de bedoeling dat Stijgoord in augustus klaar is om in gebruik te worden genomen. Welke bedrijven belangstelling hebben getoond voor de kavels kan de gemeente Lochem momenteel niet prijsgeven.

De grond op de voorgrond is voorbestemd om natte natuur te worden. Rechts is een deel een oud bassin van zwembad Stijgoord te zien. Dat blijft bestaan (foto: LochemsNieuws)