Mogelijk komende winter al gemeentelijk ‘smogalarm’

0
Foto ter illustratie (bron: rgbstock.com)

LOCHEM/DEN HAAG – Als het Kabinet flink doorpakt kan de gemeente mogelijk al de komende winter zelf een smogalarm afgeven en inwoners vragen om tijdelijk niet te stoken met houtkachel of open haard. Dat zei staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven (D66) donderdagavond tijdens een Kamerdebat over strengere regels voor luchtkwaliteit.

Houtrook
Het gemeentelijke smogalarm hangt al enige tijd boven de markt en dient ervoor de uitstoot van fijnstof en CO2 door houtrook terug te dringen. Van Veldhoven zei dat er nog wordt gezocht naar een tool waarmee gemeenten kunnen bepalen wanneer zo’n alarm moet worden afgegeven. Uitgedaagd om een termijn te noemen, zei ze dat het eigenlijk in de komende winter al toegepast moet kunnen worden.

Gezondheid
De Gezondheidsraad stelt dat luchtverontreiniging in Nederland tot ziekte en zelf sterfte leidt en dringt erop aan om hier snel iets aan te doen. Niet de Europese normen maar de strengere waarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zouden leidend moeten worden, zo adviseert de Raad.

Houtrook
De luchtverontreiniging ontstaat door fijnstof en stikstofdioxide afkomstig van wegverkeer, en van de uitstoot van ammoniak door de veehouderij. Maar er valt ook winst te behalen door lokale bronnen van fijnstof en CO2 aan te pakken. Daaronder valt ook houtrook.

Geen verbod
Er zijn geen plannen om die manier van stoken geheel te verbieden. Maar in de Tweede Kamer lijkt een meerderheid voor het gemeentelijke smogalarm. Dat alarm zou van kracht moeten worden onder bepaalde omstandigheden, zoals bij mist en weinig wind.

Actieplan
De staatssecretaris komt eind dit jaar met een Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit, dat de kwaliteit van de lucht permanent moet verbeteren. Over de invulling ervan wordt nog overlegd met gemeenten en belangenorganisaties. Donderdag bleek dus dat het Smogalarm mogelijk al eerder wordt ingevoerd.

Dat alarm is vooralsnog niet veel meer dan een verzoek aan inwoners om rekening te houden met anderen. Wie daar niets mee doet ondervindt geen gevolgen.