Militaire oefening rond sluiscomplex Eefde

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

EEFDE – Het Korps Nationale Reserve oefent vrijdagavond en zaterdag rond het sluiscomplex en de voormalige Detmerskazerne in Eefde. Geoefend wordt de hoofdtaak: bewaken & beveiligen. 

Er worden diverse scenario’s geoefend en in de voormalige kazerne wordt een werklocatie ingericht. De eenheid, de Echo compagnie 20 Natresbataljon, werkt deze oefening af met militairen die afkomstig zijn uit de provincie Gelderland. Zij maken deel uit van de 11e Luchtmobiele Brigade.

Sluisovergang
De sluisovergang op de Kappersallee vormt de spil van de oefening. Tussen de  voormalige Detmerskazerne en de sluis zullen patrouilles lopen. Er worden roadblocks geplaatst. Ook worden  er boogtenten geplaatst die dienst doen als tijdelijk onderkomen voor de miltairen.

Werkelijkheid benaderen
Defensie oefent de laatste jaren steeds vaker buiten kazernes en oefenterreinen. Missies in Bosnië, Irak, Afghanistan maar ook inzet in Nederland hebben uitgewezen dat de militairen het merendeel van hun taken uitvoeren tussen, voor en samen met de bevolking. Door ook op deze manier te oefenen wordt de werkelijkheid van een militaire inzet, waar ook ter wereld, het best benaderd.

Bedrijven
Het Korps Nationale Reserve, gespecialiseerd in bewakings- en beveiligingsopdrachten, voert deze taken meestal uit in hun eigen regio. Omdat onder andere ook nutsbedrijven van groot belang zijn voor de maatschappij wordt steeds vaker met deze bedrijven geoefend om ook de noodplannen van deze bedrijven te testen en de veiligheid te verbeteren.

De oefening eindigt op zaterdagmiddag, waarna de reservisten zich verplaatsen naar hun eigen complex in de legerplaats Stroe.