Startnotitie Regionale Energiestratiegie in de maak

0
Afbeelding ter illustratie (foto: Eric Anada / Pexels.com)

LOCHEM/GORSSEL – Energietransitie en Klimaatakkoord. Het zijn veelgehoorde termen. Door sommigen omarmd en door andere verguisd. De trein rijdt inmiddels; in eerste instantie richting Regionale Energiestrategie (RES). Lochem werkt daarbij samen met andere partijen in de Cleantech Regio.

Een onderdeel van het nationaal Klimaatakkoord is dat zo’n 30 regio’s in het land een Regionale Energiestrategie opstellen. Net zoals bij de landelijke aanpak wordt ook regionaal gewerkt met sectortafels, al heten ze hier werkateliers. Doel is een strategie te bepalen om een CO2-reductie van 49% in 2030 te bereiken (ten opzicht van 1990). De regio wil zelfs richting 55%.

Cleantech Regio

Gemeenten, provincies het waterschappen hebben de regie. In deze regio in de Cleantech Regio belast met de organisatie. De regio bestaat naast Lochem uit de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Voorst en Zutphen. Verder zijn de waterschappen Vallei&Veluwe en Rijn&IJssel en de provincie Gelderland betrokken bij de ontwikkeling van de RES.

De Strategische Board van de Cleantech Regio en netbeheerder Alliander zijn nauw betrokken bij het proces. In werkateliers worden onder andere maatschappelijke organisaties en belangengroepen betrokken.

Onderwerpen

Er wordt onder meer nagedacht over de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde infrastructuur voor de opslag van warmte en energie. Ook de inzet van hernieuwbare grondstoffen en de circulaire economie zijn belangrijke onderwerpen.

Startnotitie

Een eerste stap is het vaststellen van de startnotitie. In deze notitie staat welke partijen meedoen, en onderschrijven de partners de ambities van de Regionale Energiestrategie en de manier van werken.

De eerste stap is de vaststelling van een concept startnotitie. De colleges van burgemeester en wethouders bieden in de periode maart/april de startnotitie aan de gemeenteraden aan. Reacties en zienswijzen worden opgehaald om zo te komen tot een definitieve startnotitie. Ook de besturen van de waterschappen worden meegenomen in de startnotitie. Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben de concept startnotitie ontvangen.

Concept

De definitieve startnotitie wordt vastgesteld na de ondertekening van het landelijke Klimaatakkoord, naar verwachting in juni. Een half jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord stellen de partners een concept voor de Regionale Energiestrategie vast. Een jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord wordt de RES definitief. De RES is een regionale planvorming en kent een lokale/provinciale besluitvorming. Het is dus van groot belang om samen te werken.