Regionale Energie Strategie krijgt zegen van raad Lochem

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/GORSSEL – De Regionale Energie Strategie 1.0 (RES) krijgt over 2 weken de zegen van een meerderheid van de Lochemse gemeenteraad. Zoveel werd maandag (29/11) wel duidelijk tijdens een laatste debat over het stuk waarin het ‘bod’ van de regiogemeenten richting landelijke overheid staat. Dat geldt dan als regionale bijdrage aan het halen van de klimaatdoelen.

[update] In de eerste versie van dit bericht werd abusievelijk gemeld dat LochemGroen! tegen de RES zal stemmen. De fractie is van plan voor te stemmen.

Het was een lang traject met veel inspraakreacties en diverse versies van het stuk. En zoals zo vaak bij dergelijke processen is eigenlijk bijna niemand echt tevreden over het eindresultaat. Ook is bijna iedereen ervan overtuigd dat Nederland de doelstellingen met de in totaal 30 regionale strategieën niet gaat halen. Nog geen derde van die doelstellingen, zoals het nu lijkt.

Tegenwind

De RES-procedure had, bijna letterlijk, de wind niet mee. Uitgangspunt was namelijk een goede balans tussen energie uit wind en zon. Die balans komt ernstig in gevaar omdat zon sterk de overhand dreigt te krijgen. Dat komt omdat het verzet tegen windturbines fors is en een uitspraak van de Raad van State laat voorlopig in het midden waar windmolens wel en niet mogen. Volgens tegenstanders maakt dit de RES, waarin wél windmolens zijn opgenomen ‘onrealistisch’ of zelfs ‘onhaalbaar’.

De discussie in de Lochemse gemeenteraad ging maandag onder meer over wat de RES nu eigenlijk is. Een beleidsstuk? “Geen beleid te bekennen”, aldus MmL. “Een richtinggevend stuk? “Ja”, zegt onder meer D66, dat zich vastklampt aan de gedachte dat de strategie dient als onderlegger voor lokaal te ontwikkelen beleid voor de opwekking van duurzame energie.

Teleurstelling

Teleurstelling is er in Lochem omdat een aantal lokale moties het in regionaal verband niet hebben gehaald. Zo vindt het CDA het een vorm van onrecht dat andere gemeenten geen boodschap hebben aan een meerderheid in de Lochemse gemeenteraad die vindt dat je landbouwgrond moet ontzien als het gaat om zonnepanelen. Wethouder Henk van Zeijts zei dat de 7 gemeenten in de Cleantech Regio moties van elkaar konden steunen of niet. Voor sommige Lochemse moties kreeg hij de handen niet op elkaar in de regionale stuurgroep moties.

Meerderheid

De overgrote meerderheid kondigde aan over twee weken voor de RES 1.0 te zullen stemmen, al overwegen een aantal fractie wel een stemverklaring afgeven. Daarmee willen ze aangeven wat hun bedenkingen en overwegingen zijn. Als er geen moties komen is het op 13 november een hamerstuk op de raadsagenda. Zeker is dat MmL tegen gaat stemmen.

Fractievoorzitter Jolande van Borrendam van LochemGroen! wees nog op een eerdere enquête onder inwoners van de gemeente waaruit bleek dat driekwart voor een combinatie van zonne- als windenergie is. “De voorstanders horen we niet. De insprekers horen bij die minderheid”, zo zei ze. Overigens voelen ook die tegenstanders zich onvoldoende gehoord.

Fittie

Hamp Harmsen van D66 ging nog iets verder. Hij vindt dat de raad veel mensen heeft gehoord die de filosofie van ‘not in my backyard’ aanhangen. Dat kwam hem op de terechtwijzing van de PvdA-fractievoorzitter Jos Israel te staan. Die zag vooral mensen die zich zorgen maken om hun leefomgeving. Een ‘fittie’ dat tussen het tweetal dreigde te ontstaan werd door de voorzitter in de kiem gesmoord.