Slecht derde kwartaal voor ForFarmers

0
De hoofdvestiging van ForFarmers in Lochem (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – ForFarmers heeft een slecht derde kwartaal achter de rug, zo blijkt uit dinsdag gepresenteerde cijfers. Er werd bijna 10 procent minder mengvoer afgezet. De totale afzet daalde met 7,2 procent. Oorzaken van de tegenvaller zijn de gestegen prijzen door de oorlog in Oekraïne, een verdubbeling van de energieprijzen, dierziekten en hogere transportkosten door de lage waterstanden van de afgelopen zomer. De gestegen kosten konden niet volledig worden verdisconteerd in de prijzen voor afnemers.

De teruggang is vooral waarneembaar in de pluimvee- en varkenssector. De aantallen dieren nemen af door bedrijfsbeëindiging en de voortwoekerende vogelgriep. Ook het feit dat varkenshouders vaak nog verlies werken speelt een rol. Lichtpuntjes zijn een toegenomen afzet van veevoer in Polen en in de melkveehouderij in Nederland.

Miljoenen

De terugloop van de afzet was al zichtbaar in de halfjaarcijfers, maar die waren desondanks beter dan verwacht. De Ebitda, dat is de winst vóór aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen, nam over de eerste helft van 2022 nog licht toe. In het afgelopen kwartaal was sprake van een daling met maar liefst 17,3 procent. In een persbericht worden geen bedragen genoemd, maar wordt melding gemaakt van een teruggang met enkele miljoenen.

Het Lochemse concern prijst in hetzelfde persbericht de trouwe klanten. CFO Roeland Tjebbes: “De volatiele marktomstandigheden als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de uitzonderlijk langdurige warme zomerperiode zijn bepalend geweest voor de daling van het resultaat in het derde kwartaal. We konden de hogere energie- en vrachttransportkosten, als gevolg van de lage waterstanden in de rivieren, niet voldoende doorberekenen.”

Energiekosten

Tjebbes constateert verder dat de grondstofprijzen lagen in het derde kwartaal wat lager lagen dan in het tweede kwartaal. “Dit was voor alle veehouders positief, maar voor varkenshouders nog niet voldoende. Zij leden in het algemeen nog steeds verlies. De stijging van onze brutowinst was niet voldoende om de hogere bedrijfslasten te dekken, waarin we ons geconfronteerd zagen met nagenoeg twee keer zo hoge energiekosten.”

“Onze markten zijn en blijven naar alle waarschijnlijkheid volatiel. In dergelijke uitdagende markten zijn we ons terdege bewust dat wij kunnen steunen op trouwe klanten en toegewijde medewerkers. Zij maken het verschil en daar zijn wij dankbaar voor. We blijven ons inzetten voor onze klanten en overige stakeholders en zullen op 17 november aanstaande meer inzicht geven in hoe we voornemens zijn dat de komende jaren te doen”, aldus Tjebbes.

Strategie

De bijeenkomst van 17 november werd al eerder aangekondigd. Daar wordt de nieuwe strategie bekend gemaakt. De bedoeling was dat de nieuwe CEO Chris Deen daar zijn stempel op zou drukken. Deen is inmiddels weer teruggetreden om gezondheidsredenen. Tjebbes en COO Pieter Wolleswinkel nemen de taken van de CEO waar, in afwachting van een nieuwe topman.