Lintjesregen gemeente Lochem: Vier Leden en een Ridder

0

LOCHEM/GORSSEL – De naam ‘regen’ mag het eigenlijk niet hebben dit jaar. In de gemeente zijn vandaag (dinsdag 25 april) vijf inwoners koninklijk onderscheiden. Vier Leden in de Orde van Oranje-Nassau en een ridder in dezelfde Orde. Dat is het laagste aantal sinds 2017. De gelukkigen komen uit Lochem (2x), Almen (2x) en Gorssel.

Foto’s van de uitreikingen zijn te vinden op de website van de gemeente.

Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve reikte de onderscheidingen bij de gedecoreerden thuis uit. De afgelopen twee jaar kwam de burgemeester ook aan huis, omdat bijeenkomsten in het gemeentehuis door corona onmogelijk waren. Omdat het volgens de gemeente een mooie persoonlijke manier is om de betrokkenen thuis te verrassen, gebeurt het dit jaar opnieuw zo.

De onderstaande beschrijvingen van de gedecoreerden is letterlijk overgenomen van de gemeente Lochem:

De heer G. (Gerrit) Kreunen (87) uit Lochem, Lid in de Orde van Oranje- Nassau
Gerrit Kreunen is al 50 jaar trouw lid van Herenkegelclub “Alles Umme” en heeft zich jarenlang ingezet als penningmeester. Hij maakte ook deel uit van de activiteitencommissie. Als competitieleider van de vijftallencommissie verzorgde hij de organisatie van de competities en kampioenschappen. Hij was jarenlang penningmeester en lid van de sociëteit de Harmonie in Lochem.

Keidagen en SEV

Naast dat alles had Gerrit verschillende vrijwilligersfuncties, waaronder de kaartenverkoop voor de Keidagen in Lochem en bij motorclub SEV. Hij was coördinator en regelde collectanten voor het Long(Astma)fonds in Lochem. In de kruidentuin van het bleekhuisje De Bleike in Lochem maakte hij zich ook als vrijwilliger verdienstelijk. En voor het verzorgingstehuis Hoge Weide/Marga Klompé verzorgde hij de maaltijden van Tafeltje Dekje.

Mevrouw M.W.H. (Marian) Bannink-Vriezen (70) uit Lochem – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Marian Bannink-Vriezen heeft zich vele jaren bijzonder ingespannen als actief lid, bestuurslid (voorzitter) life saver, coach, trainer en examinator voor meerdere verenigingen en afdelingen. Zij trad in 1986 toe tot de Reddingsbrigade. Ze behaalde de diploma’s om instructeur te worden. Sinds 1999 startte ze in de Regio Noord Oost Gelderland als examinator en opleidingsinstructeur Lifesaving binnen Reddingsbrigade Nederland voor Rayon Oost.

Berkelduikers

Vanaf 1995 leidt zij als voorzitter de Reddingsbrigade van de Berkelduikers en organiseert trainingen. Ze coördineert en bemiddelt onder andere de inzet van de Reddingsbrigade bij evenementen. En is het eerste aanspreekpunt. Ze was namens de Reddingsbrigade lid van de Covid-commissie. Ook richt ze zich ook op de contacten met de bond KNBRD en daarvan de regio afdeling Noord-Oost Gelderland. Verder is ze al meer dan 30 jaar een actief lid van de EHBO Lochem.

De heer A.J.G.M. (Toine) Boonman (69) uit Almen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Toine Boonman is ondanks zijn pensionering in 2019 actief bij BSO de Fontein in Warnsveld als vrijwillig leraar. Ook begeleidt hij het schoolschaakteam en doet allerlei hand- en spandiensten. Van 1990 tot eind 1999 was Toine voorzitter van de Hervormde Jeugdraad Almen. Hij zette de oudste klup (Brugklup) statutair om naar “Soos Almen”. Met muziekavonden en sportactiviteiten was dit voor de jeugd dé mogelijkheid elkaar te blijven ontmoeten na de basisschool.

Hij nam ook het initiatief om de Almense Revue weer op de planken te brengen bij het Almens Feest. En was actief als organisator, mederegisseur en speler. Van 1991 tot 2003 was Toine coach van een jeugdelftal en van 2004 tot 2008 grensrechter bij het 1 e elftal van voetbalvereniging SV Almen. Van 1992 tot 2005 was hij tegelijk penningmeester, secretaris én voorzitter van het jeugdbestuur. Hij zette het jeugdvoetbal lokaal op de kaart. Wierf vrijwilligers, regelde het vervoer, deed de administratie, was vlaggenist en actief in de fondsenwerving. Ook organiseerde hij toernooien en kampen. Bij zijn afscheid als jeugdvoorzitter in 2005 werd hij Lid van Verdienste. In 2013 werd Toine lid van de sponsorcommissie.

Sinterklaas

Voor de Sinterklaasviering in Almen was Toine van 1996 tot 2004 vrijwilliger, medeorganisator en hoofdpiet. Jaren later werd hij bij dit feest betrokken als schipper op de Berkelzomp. Toine was van 1999 tot 2002 vrijwilliger en bestuurslid van Oranjevereniging “Ons Vorstenhuis”. Van 2002 tot 2015 voorzitter. Hij organiseerde veel en verleende hij hand- en spandiensten. In 2015 werd hij Erelid. Van 2002 tot en met 2019 organiseerde hij de dodenherdenking op 4 mei in Almen. Vanaf 2015 is Toine betrokken bij de denktank en als penningmeester en vrijwilliger van Museum Staal. In 2016 trad
Toine toe tot het schippersgilde van Stichting de Berkelzomp.

Vanaf 2020 is hij penningmeester en ontwikkelde op verzoek van Museum Staal een lesactiviteit voor scholieren. Vanaf 2017 is Toine gastheer en medeorganisator bij de Vereniging Zorg en Welzijn Almen. Hij brengt medicijnen rond, zorgt voor vervoer, doet klusjes in en rondom het huis en bezoekt eenzame ouderen. Ook helpt hij mensen met hun administratie. Het maakt niet uit om welke klus het gaat. Hij is altijd van de partij.

Mevrouw G.G.H. (Greet) Vrieze-Teule (75) uit Almen – Lid in de Orde van Oranje Nassau
Handwerken is de grootste passie van Greet Vrieze. Zij zette zich in de jaren 80 als diaken bij de Verenigde Protestantse Gemeente in Curaçao onder andere in voor alleenstaande moeders. Onder het motto “liever geen vis geven, doch beter te leren vissen” kregen deze vrouwen naailes en rekenles om hun zelfredzaamheid te bevorderen. Van 1987 tot 1993 was Greet vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk Haren. De predikant vroeg haar als ouderling bij de Wijkkerkenraad Glimmen.

Greet was ook vrijwilliger bij het Nederlands Rode Kruis. Van 1988 tot 1993 bij afdeling Groningen en Haren. Zij zette zich vooral in bij handwerkbegeleiding voor bewoners van het woon-zorg-centrum Erasmusheem in Haren. Voerde gesprekken met eenzame ouderen en organiseerde feestavonden, markten en verkoopmiddagen in Huize de Wijert in Groningen.  Van 2001 tot 2019 bij afdeling Gorssel-Almen-Eefde. Hier begon Greet als coördinator Welfare. Van 2012 tot 2015 was zij ook bestuurslid. Onlangs nam Greet het mooie initiatief om een handwerkcafé op te starten voor Oekraïense vrouwen.

Vrouwen van Nu

Greet zet zich met veel enthousiasme in voor Vrouwen van Nu. Van 2003 tot 2009 was zij secretaris van de handwerkcommissie provincie Gelderland. Zij volgde landelijke cursussen en gaf ze door aan verschillende afdelingen. Zij organiseerde handwerkdagen en handwerktoonstellingen. Bij Vrouwen van Nu Almen was zij van 2006 tot 2012 bestuurslid, van 2009 tot en met 2012 voorzitter en vanaf 2006 leider van de handwerkclub. Vanaf 2012 is Greet vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Almen. Ze was tot eind 2020 pastoraal ouderling en betrokken bij lief en leed van leden en bij activiteiten. Nog steeds verricht zij veel hand- en spandiensten.

In 2015 werd Greet beroepsmatig handwerkster bij het Handwerkcafé van dorpshuis “Ons Huis” in Almen. Haar enthousiasme en creativiteit werken aanstekelijk.

De heer ing. J.C. (Jacques) Duivenvoorden uit Gorssel (78) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
In 2005 werd bekend dat het voormalige militaire oefenterrein van het Ministerie van Defensie te koop kwam. Jacques zette zich in om het toe te laten komen aan de lokale gemeenschap. Daardoor kwam het inwonersinitiatief Marke Gorsselse Heide van de grond en later een groot natuurherstelplan. Hij organiseert ook het beheer en onderhoud, toezicht, administratie, houdt presentaties en rondleidingen. Mede dankzij hem genieten veel mensen van dit mooie stukje natuur.

IJssellinie

Sinds 2006 is Jacques voorzitter van Stichting de IJssellinie in Zwolle. Hij vormde de organisatie en zorgde voor duidelijkheid rondom eigendomsrechten van onder andere inventaris en beeldmateriaal. Het doel van de stichting is om het bunkercomplex in Olst voor publiek toegankelijk te maken, met oog voor de geschiedenis en educatie. Om zo vrede en vrijheid te zien als iets dat niet vanzelfsprekend is.

Jacques zet zich in als gids, verzorgt presentaties, realiseerde subsidie en is betrokken bij een onderzoek van NIOD naar het toeristisch potentieel van de Koude Oorlog in Nederland.
Van 2006 tot 2019 was Jacques manager van de Agrarische Natuur Vereniging 't Onderholt. Hij professionaliseerde de organisatie en droeg bij aan de aanpassingen van regelingen van overheidsorganisaties. In 2010 zette hij zich in voor de omvorming van de regeling voor agrarisch natuurbeheer van het toenmalige ministerie van LNV.

Flora en fauna

Jacques is in 2012 medeoprichter en secretaris van Agrarische Vereniging VALA en Stichting Natuurcollectief VALA. Zijn betrokkenheid, organisatorische kwaliteiten en grote kennis over flora en fauna zijn van onschatbare waarde.

Jacques is vanaf 2001 voorzitter van de stichting Karakteristiek Bed & Breakfast De Pronkkamer te Paasloo. Hij leidt moeilijke onderwerpen vaak met een kwinkslag door het proces. Hij staat bekend als een verbinder en denkt in oplossingen.