Schoolzones gemeente Lochem krijgen zelfde aanzicht

0
De bekende markering van schoolzones, hier op de Bargerweg in Eefde. (Foto: gemeente Lochem)

LOCHEM/EEFDE – De schoolzones in de gemeente Lochem krijgen hetzelfde herkenbare aanzicht. Door gebruik te maken van het al her en der al geplaatste veelkleurige straatmeubilair – vooral bekend van de hoge palen met de rode hand erop – moet de schoolomgeving veiliger worden.

Schoolzone
Ook wordt overal ‘schoolzone’ op straat geschilderd. In een tussentijds verslag van de gemeenteraad zijn alle maatregelen opgesomd. Een deel is al uitgevoerd, de rest volgt nog. Scholen kampen soms met een te hoge snelheid van het voorbijrijdende verkeer, maar veel vaker zorgen de heilige koeien van ouders die hun kind(eren) komen halen voor de grootste problemen.

Nettelhorst
Het straatmeubilair dat wordt gebruikt heet ‘Julie’ en omvat naast de genoemde markeringspalen ook (parkeer)obstakels en hekken, allemaal in de zelfde opvallende kleuren. De schoolomgeving in Joppe, Nettelhorst, de kruising Joppelaan/Molenweg in Gorssel en de kruising ter hoogte van de kerk in Laren zijn al voorzien van dit wegmeubilair.

De Rank
Voor De Rank in Lochem ligt een plan klaar. De school zelf zou moeten investeren in een hek voor een optimale situatie. De schoolleiding beraadt zich hier nog op. Parkeerproblemen worden inmiddels ook gemeld bij de Beatrixschool in Harfsen, De Joppeschool en De Branink  en PWA in Laren. In Laren is behoefte aan een invalidenparkeerplaats en in de nog uit te werken plannen wordt mogelijk ook een Kiss & Ride-zone opgenomen.

Eefde
Aan de Schoolstraat in Eefde ligt openbare basisschool ‘Villa 60’. Automobilisten die de situatie niet kennen zagen niet dat ze een school naderden. De oversteek ter hoogte van de school viel ondanks de afwijkende bestrating onvoldoende op. De bebording die aangeeft dat er een verkeersbrigade actief is ter hoogte van de school viel ook al onvoldoende op. De situatie werd nog onoverzichtelijker omdat ouders hun auto ondanks verzoeken het niet te doen er toch parkeerden.

Maatregelen
Om het parkeren ter hoogte van de oversteek tegen te gaan zijn afzetpaaltjes geplaatst. Aan de overzijde van de weg zijn hekjes geplaatst om de oversteek op te laten vallen en de overstekende kinderen naar de oversteekplaats bij de verkeersbrigade te leiden. Aan de oostzijde van de oversteek is een zogenaamde accentpaal – met de rode hand – geplaatst.

Bargeweide
Basisschool ‘Bargeweide’ in Eefde ligt aan een doodlopende weg. Naast en voor de school liggen parkeerplaatsen. De school nam zelf maatregelen om orde in de chaos te scheppen door met pionnen te werken. Dat leverde problemen op omdat daardoor de verderop gelegen sporthal tijdelijk onbereikbaar werd. Ter hoogte van het einde van het fiets-/voetpad vanaf het Hoog Barge naar de parkeerplaats bij de school is een fietssluis geplaatst om te voorkomen dat kinderen met hoge snelheden van dit pad komen fietsen.

Hekwerk
Verder is over de gehele lengte van dit pad een hekwerk geplaatst om te voorkomen dat door de groenvoorziening wordt gefietst. Ter hoogte van de school is de weg afgezet met ‘Julie-meubilair’ waarbij de middelste paal kan worden neergeklapt. Met de schoolleiding is de afspraak gemaakt dat zij tijdens de schoolspits de paal rechtop zetten en na de schoolspits de paal inklappen.

Epse
Aan de Du Tourweg in Epse ligt basisschool J. v.d. Hoeven. De weg heeft geen trottoirs. Het parkeren langs de Du Tourweg is al jaren een probleem voor voetgangers. Verder lopen kinderen vaak tussen de aankomende en wegrijdende auto’s door. Langs de Du Tourweg is, vanaf de aansluiting met de Hassinklaan, een hekwerk geplaatst waarachter de kinderen veilig naar school kan lopen. Ter hoogte van de fietsenstalling is een fietssluis gemaakt, zodat de schooljeugd niet direct vanuit de fietsenstalling de doorgaande weg op kan rijden. Ook is de oversteek gemarkeerd.

Ampsen
Aan de Ampsenseweg bij Lochem bevinden zich de gebouwen van Pactum en Al Islah. Beide instellingen richten zich op jongeren. Pactum Lochem is een bovenregionaal verblijf- en behandelcentrum waar jongeren met gedrags- en opvoedkundige problemen verblijven. Al Islah is een privé-onderwijsinstelling (internaat) voor islamitisch onderwijs. Naast het volgen van lessen binnen de eigen omgeving gaan de bewoners van beide locaties ook naar gewone scholen.

Ochtendspits
Op de Ampsenseweg is het vooral tijdens de ochtendspits druk. Dit is ook het moment van de dag waarop de jongeren vanaf beide locaties naar school gaan en vanuit de oprit de Ampsenseweg op fietsen. De inritten naar beide locaties vallen onvoldoende op en weggebruikers verwachten niet dat aan deze weg in het buitengebied (onderwijs-)instellingen liggen. Enkele tientallen meters voor de inritten van beide locatie is al enige tijd geleden de tekst ‘school’ op het wegdek aangebracht. Hier zijn ook de hoge palen met de rode hand geplaatst. Net voor de opritten van de instellingen staan borden met daarop de tekst ‘schoolzone’ en een adviessnelheid van 30 km/h.

Enkweg
Op de kruising van de Heggerank en Enkweg in Lochem wordt een verhoogd kruisingsvlak aangelegd. De huidige voorrangssituatie is onduidelijk. Op de Heggerank wordt bovendien vaak hard gereden door automobilisten die erop rekenen dat ze voorrang krijgen. Ook op de kruising Enkweg/Koedijk zijn maatregelen genomen om de oversteek vanaf het Pelmolenerf beter te laten opvallen.

Tenslotte moet de kruising Dillenburg/Olijslagweg worden verbeterd omdat daar een voor velen onduidelijke voorrangssituatie bestaan.

Er was 105.000 euro beschikbaar voor alle maatregelen. Daarvan is ruim 38 mille uitgegeven en zo’n 40.000 euro gepland.