Schepen alleen ‘op afspraak’ door sluis Eefde

0
Drone-opname van het sluizencomplex in Eefde (foto: Lock to Twente)

EEFDE – Om de waterstand in het Twentekanaal op peil te houden is Rijkswaterstaat woensdag (17/8) begonnen met het schutten van de sluis bij Eefde op basis van vraag en aanbod. Eerder werden al pompen geplaatst om water van de IJssel in het kanaal te pompen maar door de nog verder verlaagde waterstand wordt dat steeds lastiger.

Bij het schutten op basis van vraag en aanbod moeten schepen zich telefonisch aanmelden om te worden geschut. De waterstanden in het Twentekanaal en de IJssel en de inzet van de pompen zijn bepalend of en hoe vaak kan worden geschut. Door beperkte ligplaatsen aan de IJssel moeten schepen op afroep bij de sluis komen. Via Dynamische Route Informatiepanelen langs de vaarweg en Berichten aan de Scheepvaart (BAS) wordt dit gecommuniceerd.

Schakel

De sluis Eefde wordt ook wel de poort van Twente genoemd. Het is voor de binnenvaart de enige toegang is tot de Twentekanalen richting Enschede en Almelo. Het is een belangrijke logistieke schakel in de Europese scheepvaartverbinding. Tegelijk is het kanaal ook een belangrijke schakel in het watersysteem van Twente, Achterhoek, het noordoostelijk deel van Overijssel en zelfs een deel van Drenthe.

Het waterpeil in het kanaal is niet alleen essentieel voor de scheepvaart maar ook voor natuur en landbouw, stedelijk gebied, drinkwatervoorziening en voorkomen we schade aan de waterkeringen. Een gemaal bij de sluis in Eefde zorgt er normaal gesproken voor dat er voldoende water in het kanaal staat. De afgelopen weken namen pompen een deel van die taak van het gemaal over.

Onvoorspelbaar

Door het nog alsmaar dalende peil van de IJssel wordt ook dat steeds lastiger. Door de sluizen letterlijk minder vaak open te zetten gaat minder water verloren. Rijkswaterstaat schrijft in een persbericht: ‘Gezien de onvoorspelbaarheid van verwachte neerslag in het stroomgebied van de Rijn kunnen we een eventuele stremming van het scheepvaartverkeer niet uitsluiten.’

Hoe lang het schutten op basis van vraag en aanbod van kracht blijkt hangt eveneens af van de ontwikkelingen rond de waterstand bij Eefde.

Kijk voor meer informatie op www.vaarweginformatie.nl.