Oude sluis Eefde even open en meteen weer dicht

0
Drone-opname van het sluizencomplex in Eefde (foto: Lock to Twente)

EEFDE – Kort nadat berichten in de media verschenen dat de stremming van de Zuidersluis in Eefde was opgeheven, werd deze opnieuw afgesloten. Dinsdag werd ontdekt dat er een deel van het voetpad langs de (oude) sluiskolk is verzakt. Rond het middaguur werd de sluis daarom opnieuw gesloten. De verwachting is dat dit tot vrijdag duurt. De nieuwe Noordersluis is wel in bedrijf.

De vorige stremming werd op 11 november ontdekt. Toen werd op 2 plekken een opening in de damwand van de voorsluis ontdekt. De aannemer heeft openingen gedicht en op zaterdag 20 november zijn de werkzaamheden afgerond. Maandag en dinsdag heeft de aannemer gebaggerd in de voorsluis om de bekende ondiepten te verwijderen.

Duikinspectie

Dinsdag werd de verzakking ontdekt en werd de net geopende sluis opnieuw gesloten voor onderzoek. De aannemer heeft een duikinspectie uitgevoerd. De conclusie was dat één plank van de damwand niet diep genoeg staat, waardoor er een opening is en water onder de damwand kan lopen. Dit is niet eerder opgemerkt, omdat dit verscholen zat achter een ondiepte die de afgelopen dagen is weggebaggerd.

Herstel

De duikers hebben dinsdag de hele damwand nogmaals nagelopen. Volgens de aannemer geeft dit een vollediger beeld, omdat nu geen ondiepte voor de wand meer aanwezig is. De duikers hebben tijdens de inspectie geen andere problemen geconstateerd.

De aannemer gaat achter het gat in de damwand een stalen plaat plaatsen en injecteert mortel. Het uitharden van de injectiemortel heeft tijd nodig. Vandaar dat de sluis naar verwachting niet eerder dan vrijdagochtend weer in bedrijf kan worden genomen.