Inloopbijeenkomst over brug en planning rondweg [video]

0

LOCHEM/ARNHEM – Provincie Gelderland en aannemer BAM Infra houden op woensdag 7 september een inloopbijeenkomst over de plannen voor het ontbrekende deel van de rondweg Lochem. Daar zijn tekeningen te zien van de geplande brug over het Twentekanaal. Ook wordt inzicht gegeven in het tijdschema dat de aannemer hanteert en de gevolgen van de werkzaamheden voor de omgeving.

Officieel heet het project ‘N346 Schakel Achterhoek-A1. Bam Infra heeft een ontwerp gemaakt voor provinciale weg vanaf het kruispunt Rengersweg-Kwinkweerd tot aan het kruispunt Goorseweg/Nettelhorsterweg. Dit is inclusief de nieuwe brug over het kanaal en de nieuwe fiets- en voetgangersbrug naar het stationsgebied. Daarbij is aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

Fiets-voetgangersbrug

Door de aanleg van de fiets- en voetgangersbrug vanaf de bestaande Lochemse Brug naar het station, wordt het snelverkeer gescheiden van voetgangers en fietsers. Dit moet zorgen voor meer veiligheid voor fietsers en voetgangers en de doorstroming van het verkeer bevorderen.

De afronding van de rondweg om Lochem dient een hoger doel. Door nieuwe N346 ontstaat een logische en snelle regionale verbinding tussen A1 en de Achterhoek. Door aanleg van de parallelwegen langs de Kwinkweerd en Goorseweg wordt regionaal verkeer gescheiden van het lokale verkeer en bestemmingsverkeer. Naast een betere doorstroming wordt zo de veiligheid verbeterd en sluipverkeer voorkomen. De verwachting is dat verkeer dat nu gebruik maakt van de Ampsenseweg sterk zal afnemen of zelfs helemaal verdwijnt.

Start in maart

In maart 2023 gaat de eerste schop de grond in. De provincie en de aannemer proberen de hinder tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Medio 2025 is de nieuwe provinciale weg klaar.

De inloopbijeenkomst op woensdag 7 september wordt gehouden in de Schouwburg Lochem, van 16.00 tot 21.00 uur. Geïnteresseerden kunnen er terecht zonder aanmelding vooraf.

Meer informatie is te vinden via DEZE link (website provincie Gelderland).

Zo gaat de nieuwe rondweg over het kanaal (bron: gelderland.nl)