Pompen bij Eefde zorgen voor voldoende water in Twentekanaal

1
Water uit de IJssel wordt naar het Twentekanaal gepompt (foto: waterschap Rijn en IJssel)
EEFDE/LOCHEM – De plaatsing van extra pompen bij het gemaal Eefde moet ervoor zorgen dat het Twentekanaal voldoende water behoudt. Door de extreem lage waterstand van de IJssel dreigt letterlijk een ‘leegloop’ van het kanaal en dat kan grote gevolgen hebben voor een groot achterliggend gebied. De waterschappen Rijn en IJssel, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen hebben, samen met Rijkswaterstaat, besloten om actie te ondernemen.
Met de extra pompcapaciteit bij Eefde kan op korte termijn voldoende water in het Twentekanaal gepompt worden en vanuit daar worden verdeeld over de gebieden van de drie waterschappen. Het kanaal is een belangrijke bron én doorvoerroute voor diverse functies. Dit zijn naast de scheepvaart ook landbouw, natuur, drinkwatervoorziening en recreatie. De samenwerkende partijen willen deze functies zo goed en zo lang mogelijk blijven bedienen.

Extreem laag

De waterstanden op de IJssel zijn extreem laag. De verwachting is dat dit de komende tijd aanhoudt. De extra pompcapaciteit bij gemaal Eefde vormt overigens geen garantie op het uitblijven van watertekorten deze zomer. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) kan besluiten om de aanvoerhoeveelheid via gemaal Eefde te beperken, met het oog op eventuele problemen op de IJssel of in het IJsselmeer. Hiervan is op dit moment nog geen sprake.

Dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel zegt: “Het is extreem droog. We nemen als waterschappen en Rijkswaterstaat onze verantwoordelijkheid door nu in te grijpen. Daarmee kunnen we een deel van ons gebied langer van water voorzien. Onder normale omstandigheden kan met gemaal Eefde ruim 21 kubieke meter water per seconde worden aangevoerd vanuit de IJssel. Door de lage stand van de IJssel kan het gemaal momenteel slechts 10 kubieke meter water per seconde aanvoeren. De verwachting is dat deze situatie nog zeker acht weken aanhoudt.”

Kosten gedeeld

De andere genoemde waterschappen dragen bij in de kosten van de extra pompcapaciteit. Dat is afgesproken in het ‘Waterakkoord Twentekanalen-Overijsselse Vecht’. Het waterschap Vechtstromen laat weten dat de extra wateraanvoer via het Twentekanaal ook van belang is voor de waterkwaliteit. In stilstaand of weinig stromend water ontstaan bij hoge temperaturen problemen met de kwaliteit door bijvoorbeeld zuurstoftekortblauwalgen en botulisme. Voldoende (stromend) water is dan van belang.

Naast de extra wateraanvoer, staan op de meeste plekken de stuwen op zomerpeil. Daar waar mogelijk wordt er ingespeeld op de actuele situatie en wordt er maatwerk geleverd om de waterstanden op peil te houden.

Grote invloed

De uitleg van het waterschap Drents Overijsselse Delta maakt duidelijk hoe ver de invloedssfeer van het Twentekanaal reikt. Via allerlei gemalen en stuwen voedt het water uit het kanaal bijvoorbeeld de Overijsselse Vecht en het Overijssels Kanaal. Maar ook nog noordelijker, tot aan de Dedemsvaart en het Ommerkanaal aan toe.

Water uit de IJssel wordt naar het Twentekanaal gepompt (foto: waterschap Rijn en IJssel)

1 REACTIE

  1. Bij de overstort van de BovenBerkel in het Twentekanaal staat ook een pomp die water in de BovenBerkel pompt.
    Bij het 15 kV onderstation aan het Twentekanaal wordt al wekenlang water in de BenedenBerkel gelaten.

Comments are closed.