Omwonenden vragen uitstel besluit over begraven op Kalenberg

0
Een gedeelte van het terrein op de Kalenberg (eigen foto)

BARCHEM/LOCHEM – De beoogde natuurbegraafplaats op de Kalenberg bij Barchem deed de afgelopen maanden al veel stof opwaaien. Omwonenden maakten gisteren gebruik van de mogelijkheid om in te spreken tijdens een tafelgesprek van de Lochemse gemeenteraad. Daarbij kwam onder meer het verzoek om de bestemmingsplanprocedure 3 maanden stil de leggen om ruimte te geven voor overleg en alternatieven.

Dat verzoek kwam met name van de organisatie Red de Kalenberg!, die zich verzet tegen het plan van de Stichting Beheer Landgoed de Kalenberg. Woordvoerster Dorien van der Horst vertelde de raadsleden onder meer dat er eigen onderzoek is gedaan met ‘bemoedigende uitkomsten’. De extra tijd die ze vraagt zou gebruikt kunnen worden om de beheerstichting te overtuigen van de haalbaarheid van alternatieven.

Niet overtuigend

Voorzitter Derk Jan Verstand zei namens de initiatiefnemers niet veel te voelen voor verder uitstel. Hij gaf aan nog geen overtuigende alternatieven te hebben gehoord. Hij bleef ook hameren op het feit dat al 7 jaar gewerkt wordt aan het plan en dat inmiddels tonnen is uitgegeven aan onderzoeken en aan de door de provincie opgelegde aankoop van een stuk grond ter compensatie.

Verstand zei dat wat hem betreft de voortzetting van de bestemmingsplanprocedure geen belemmering hoeft te zijn voor verder overleg met Red de Kalenberg! “Bijstelling van de plannen is altijd mogelijk”, aldus de voorzitter.

Standpunten

De standpunten die werden gewisseld komen sterk overeen met wat de betrokkenen de afgelopen maanden al via de media ventileerden. De landgoedbeheerder heeft dringend inkomsten nodig voor noodzakelijk onderhoud van het bos en de tegenstanders vrezen aantasting van de natuur en de recreatieve functie van de Kalenberg.

Een van de insprekers was secretaris Th. Sandberg van de landelijk opererende stichting natuurbegraafplaats-waaomniet.nl. Hij stelde de vraag: “Wat heeft de gemeente aan een natuurbegraafplaats?” Hij beantwoorde de vraag zelf door te zeggen dat de gemeente hooguit, vroeger of later, opdraait voor incidenten en de kosten daarvan.

Berg van de Doden

Als zich bijvoorbeeld incidenten voordoen met wilde dieren die gaan graven is de gemeente daar, ingevolge de Wet op de lijkbezorging, verantwoordelijk voor, aldus Sandberg. Hij waarschuwde verder voor het imago dat het natuurgebied mogelijk krijgt: ‘De berg van de doden.’

Er kwamen verder waarschuwingen voor de slechte invloed op de natuur door ‘chemicaliën en ontbindingsprocessen van lijken’. De raadsleden stelden de nodige vragen aan de insprekers en met name ook aan Verstand. Het achterste van hun tong lieten de raadsfracties nog niet zien. Ze lieten zich ook niet uit over de vraag om uitstel van het besluit. De kwestie wordt op 12 april opnieuw geagendeerd. Dan volgt de discussie tussen raadsleden en het college.

Nieuwe ronde

D66 gaf toe het voorstel liever terug te verwijzen naar het college maar zag in daar geen steun voor te krijgen. Meedenken met Lochem (MmL) gaf iets van de eigen opvatting prijs door te zeggen dat het wel een hamerstuk mocht worden in de volgende raadsvergadering. Beide fracties stemden uiteindelijk in met een nieuw tafelgesprek.

Wethouder Bert Groot Wesseldijk, die gisteren zijn laatste vergaderingen voor zijn vertrek meemaakte, zei op de vraag waarom de aanvraag in behandeling werd genomen: “We kregen al eerder soortgelijke aanvragen maar die stierven meestal een snelle dood. In dit geval was sprake van een goed voorbereid plan.”

Verbazing

Net als de initiatiefnemers sprak de wethouder zijn verbazing uit over het feit dat er op het laatste moment veel verzet komt. Er leek volgens hem sprake van draagvlak. De twee zienswijzen die werden ingediend na de ter inzagelegging van het bestemmingsplan kwamen als een verrassing. En daarna kwam het verzet pas goed op gang. De tegenstanders van de natuurbegraafplaats houden vol dat tot afgelopen najaar bijna niemand in Barchem iets wist van de plannen.