Raad verdeeld over hulp aan kind uit arm gezin

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – Hoe help je kinderen die in armoede opgroeien het beste vooruit? Dat was maandagavond (13/5) een thema tijdens de raadsvergadering over de Kadernota 2020. Het draait om de inzet van de zogeheten ‘Klijnsmagelden’. Die zijn bedoeld voor hulp in natura. Het Lochemse college wil proberen er werkloze ouders aan het werk te helpen. De gedachte is dat de kinderen dan vanzelf meeprofiteren.

Het potje is vernoemd naar voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma. De bedoeling is dat de gemeente kinderen behoedt voor sociale uitsluiting door bijvoorbeeld een lidmaatschap van een sportvereniging of een zwembadabonnement te betalen.

Pilot

Het college van B&W  wil een pilot houden waarbij ouders van arme kinderen stevig onder de arm worden genomen en naar werk worden begeleid. Dit zou betaald moeten worden uit de Klijnsma-pot. Kosten 71.000 euro. De vraag is of het op die manier inzetten van het geldpotje rechtmatig is.

Er zitten nogal wat risico’s aan zo’n experiment. Ee is vooraf geen enkele garantie dat de proef slaagt. De kans dat arme kinderen de dupe van worden van een mislukking is niet ondenkbaar. En er zijn ook kinderen in gezinnen waar de ouder(s) wel werk hebben maar die toch in armoede leven.

Onder de streep

Hoe het experiment er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. Zo is niet duidelijk of er is gedacht aan een bekend fenomeen waarbij mensen die vanuit de Bijstand aan het werk gaan voor een minimumloon of iets meer, onder de streep vaak minder overhouden door het wegvallen van toeslagen. Afgezien van de demotiverende werking daarvan, komt het de kinderen niet ten goede.

Van tafel

De PvdA diende samen met het CDA een wijzigingsvoorstel in om het experiment van tafel te krijgen. Of althans de besteding van de Klijnsmagelden voor dit doel. Extra ondersteuning van ouders kan volgens de indieners worden gerealiseerd via de Participatiewet. Dat is volgens PvdA en CDA de ‘plek’ waar het hoort.

Steun D66

D66 gaf aan het amendement te zullen steunen als deze over 2 weken in stemming wordt gebracht. Fractievoorzitter Hamp Harmsen waarschuwde voor de mogelijkheid dat het geld naar extern ingehuurde partijen gaat in plaats van naar de doelgroep.

Twijfel GB

Overigens gaf ook coalitiepartij GemeenteBelangen aan dat het de rechtmatigheid van de move nog eens goed onderzocht wil hebben. De VVD en GroenLinks stemmen in met het experiment. Die laatste fractie vindt dat het armoedebeleid in de gemeente in de basis goed is en dat de Klijnsmagelden een plus zijn die gemist kunnen worden. Bij andere besteding ervan wordt niemand de dupe, zo is de opvatting. PvdA-voorman Jos Israel nam het de collega’s van GroenLinks zichtbaar kwalijk.

Niet uniek

De discussie in Lochem is overigens verre van uniek. In heel veel gemeenten is discussie ontstaan over besteding van de Klijnsmagelden. Zo zijn er voorbeelden van gemeenten waar een zorgcoördinator wordt betaald uit deze pot. Ook dat heeft weinig meer te maken met de beoogde uitkeringen in nature. Het idee is dan dat een coördinator betrokken kinderen en organisaties bij elkaar brengt en dat het kind dan de winnaar is. Het geld gaat echter vooral op aan het salaris van de functionaris.

Regels oprekken

Verder zijn er voorbeelden van gemeenten die een deel van het geld aan plaatselijke cultuur- of sportfondsen geven, die er dan dingen voor arme kinderen mee moeten doen. Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van de gemeenten het geld niet geheel volgens de (oorspronkelijke) regels uitgeeft. In de landelijke politiek gaan overigens stemmen op om de regeling op te rekken.