Loopgraven worden dieper rond FAB-cluster Laren

0
In Laren strijden omwonenden al lang tegen woningbouw aan de Zutphenseweg

LAREN/LOCHEM – Het is geen swingend onderwerp en het is aan een buitenstaander ook bijna niet meer uit te leggen. Maar de betrokkenen bij de zogeheten FAB-cluster Zutphenseweg Laren graven zich steeds dieper in. Een van de partijen is het Lochemse college. Daar tegenover staan een aantal bewoners. De zaak sleept zich voort en een uitspraak van de Raad van State bracht nog geen rust.

FAB staat voor Functieverandering Agrarische Bebouwing. Het idee achter de regeling is dat (ex-)agrariërs een woning op hun perceel mogen bouwen als ze niet meer gebruikte schuren en stallen of zelfs de hele boerderij slopen. Om te voorkomen dat niet meer gebruikte gebouwen in verval raken en het buitengebied ontsieren.

Bundeling

Daarnaast bestaat de FAB-clustering. Daarbij kunnen de bouwrechten van een aantal van die (ex-)boeren worden gebundeld, zodat elders een aantal nieuwe woningen kunnen worden gebouwd. Zo’n cluster van 4 woningen zou moeten komen aan de Zutphenseweg, aan de rand van de bebouwde kom van Laren. Dit zeer tot ongenoegen van omwonenden.

Die laatsten – verenigd in belangenvereniging Mooi Laren Zuid (MLZ) – zagen zich gesteund door de Raad van State. De Kroon oordeelde dat de gemeente de beleidsregels die gelden voor clustering onvoldoende heeft nageleefd. Daarmee ging het hele plan onderuit. Tot opluchting van de omwonenden. Maar de gemeente legt zich er niet bij neer en denkt dat reparatie mogelijk is.

LochemsNieuws schreef kort na de uitspraak van de Raad van State dit artikel over dit onderwerp.

Menselijk leed

Het Lochemse college van B&W zit ermee in de maag. Een veeg uit de pan van de Raad van State is nooit leuk, maar er dreigt ook menselijk leed. De (ex-)agrariërs op de slooplocaties kunnen met een flinke strop te maken krijgen als het plan niet door kan gaan. Het gaat vaak om oudere mensen die met boeren zijn gestopt en die zijn ingegaan op een aanbod van een projectontwikkelaar.

Businessmodel

Dat laatste is deel van het probleem, zo lieten omwonenden maandagavond nogmaals weten aan de gemeenteraad. Zij vinden dat de FAB in Laren is verworden tot een businessmodel van een ondernemer met dollartekens in de ogen. Hierdoor dreigen betrokkenen families op de slooplocaties te worden gedwongen om voor eigen rekening te slopen terwijl daar geen vergoeding voor nieuwbouw elders tegenover staat. Als het nieuwbouwplan niet doorgaat komt de projectontwikkelaar immers niet over de brug.

Reparatie

De omwonenden van de Zutphenseweg zijn erg teleurgesteld in de gemeente dat het plan niet is geschrapt op grond van de uitspraak van de Raad van State. De bewoners en het college lezen die uitspraak nogal anders, zo bleek maandag. Wethouder Bert Groot Wesseldijk blijft erbij dat er ruimte is voor reparatie van het plan.

Doormodderen

Een van de betrokkenen zei het verschrikkelijk te vinden dat de zaak nóg niet tot een einde is gekomen. ,,Het voelt als onrecht. De belangen van een ondernemer wordt boven de belangen van de omwonenden gesteld.” Een ander zei: ,,Als de gemeente zo doormoddert, dan moeten we straks gewoon wéér naar de Raad van State.

Alternatieven

De raadsfracties willen van het college weten wat de Raad van State nu werkelijk heeft gezegd en wat de eventuele alternatieven zijn. Daarbij werd de FAB-clusterlocatie Exel genoemd. Wethouder Groot Wesseldijk zei dat het Larense plan zich niet zomaar laat overhevelen naar Exel. Daar bleek vorig jaar bovendien dat de bewoners geen behoefte hebben aan nog meer woningen dan die momenteel worden gebouwd.