Raad stemt voor nieuwe Lidl aan de Julianaweg

2
Leden van de Werkgroep Omwonenden Gasfabriekterrein (WOG) in de raadszaak (foto: Arjen Dieperink)

LOCHEM – De gemeenteraad van Lochem is maandagavond (15/10) in meerderheid akkoord gegaan met de vestiging van een nieuwe Lidl aan de Julianaweg. De omwonenden, die zichtbaar aanwezig waren met protestborden, rest nu nog slechts de gang naar de Raad van State, waar wordt getoetst of de gemeente de procedure zorgvuldig heeft gevoerd.

De stemverhouding was uiteindelijk 15 voor en 8 tegen. Verrassend genoeg stemde ook coalitiepartij GroenLinks tegen het voorstel. Berhard Aiking verklaarde dat zijn fractie op zich niet tegen een supermarkt op de betrokken locatie is, maar dat het huidige plan teveel afwijkt van wat de gemeenteraad én de omwonenden in 2012 is voorgespiegeld. Toen lang er een plan voor een minder grote vestiging van Albert Heijn op minder vierkante meter grond. De raad stemde nu voor een wijzigingsvoorstel op dat plan.

Alternatief voorstel
De PvdA en Meedenken met Lochem (MmL) dienden een amendement in dat moest bewerkstelligen dat het voorstel zou worden ingetrokken en dat het college van B&W met alle betrokkenen om de tafel zou gaan, om daarna met een alternatief voorstel te komen. Naast de indieners stemde ook GroenLinks voor dit amendement, zodat ook dit werd verworpen.

Verkeer
PvdA en MmL vinden onder meer dat de vestiging van een grote supermarkt indruist tegen het verkeersstructuurplan en dat het formaat van de beoogde Lidl niet in een woongebied past. Namens Gemeentebelangen verdedigde Annie Visschers het plan juist te vuur en te zwaard. Volgens haar is er niets mis met de gevolgde procedure en gaat die het wel halen bij de Raad van State.

Supers in woonwijken
Visschers wees er verder op dat het amendement van PvdA en MmL mogelijk gevolgen heeft voor andere ondernemers. Supermarkten in woonwijken zijn er immers wel meer, zoals de vestigingen van Plus in Lochem en Laren en de Jumbo in Gorssel. Die kun je volgens GB niet allemaal naar een industrieterrein verbannen.

Omgevingswet
Lex de Goede van MmL wees op de Omgevingswet die eraan zit te komen en die de rol van bestemmingsplannen gaat overnemen. In die wet is vastgelegd dat omwonenden in feite van begin tot eind bij de planontwikkeling en -uitvoering betrokken moeten worden. Dat is volgens De Goede in dit geval niet goed gebeurd. Of een  wet die nog niet van kracht is door de Raad van State bij de beoordeling van de kwestie wordt betrokken is de vraag.

Wrang
Wat betreft de participatie van burgers was het een wat wrange avond voor zowel de omwonenden van de Julianaweg als voor de buren van een gepland zonnepark aan de Rengersweg (zie apart bericht hierover). Onmiddellijk nadat beide met hun bezwaren bot hadden gevangen bij de raad werd een motie van D66, over meer duidelijkheid over hoe de burgerparticipatie rond nieuwe plannen is geregeld, unaniem aangenomen.

2 REACTIES

  1. WRANG
    Hoe geloofwaardig is de politiek nog als er niet geluisterd wordt naar de burgers, naar de inwoners, naar zowel de omwonenden van het gasfabriekterrein, als de buren van een gepland zonnepark.
    En wat voor een bord voor de kop moet je hebben om daarna een motie aan te nemen. Een motie ingediend door D’66, waarbij er meer duidelijkheid moet komen over de burgerparticipatie.
    HAD DIT EEN UUR EERDER BEDACHT!
    En de dame van het CDA, die het woord voerde, spande de kroon. Zij pleitte TE VUUR EN TE ZWAARD voor meer overleg met de buren van het zonnepark. Over de omwonenden van het gasfabriekterrein werd niet gesproken. Er werd gewoon gestemd voor de bouw van de Lidl. Ja hoe wrang wil je het hebben.

  2. Ik ben het volledig met Anna Veenstra eens. Het lijkt er veel op dat deze – gekozen- raad niet in staat en bij machte is om belangen van omwonenden, maar ook van burgers in algemeen belang (b.v. Stad Lochem / contra super Julianaweg) naar behoren te behartigen. Hiermee blijft Burgerparticipatie een droom!!!!!!

Comments are closed.