Raad nog niet klaar met zonnepark Bekenschot Barchem

0
Zonnepanelen (Archieffoto LochemsNieuws)

LOCHEM/BARCHEM – De Lochemse gemeenteraad is nog niet klaar met de behandeling van zonnepark Bekenschot bij Barchem. Maandagavond werden de raadsleden bestookt met meningen van veel insprekers. Dat waren er zoveel dat er tijdgebrek ontstond. Over twee weken zijn de insprekers nogmaals welkom, zodat ze vragen van raadsleden kunnen beantwoorden.

De meeste insprekers waren tegenstanders die in soms heftige bewoordingen hun misnoegen uitspraken over het beoogde zonnepark van 16 hectare. Opvallend veel van hen voelden hun mening niet of niet goed weergegeven in het communicatieplan dat bij de aanvraag is gevoegd. De gemeenteraad moet een verklaring van geen bedenkingen afgeven voordat de procedure verder kan.

Te rooskleurig

Onder de insprekers waren individuele omwonenden en vertegenwoordigers van de Vereniging Contact Barchem, LTO-Noord en Houd Landelijk Barchem Mooi en Aantrekkelijk (Hobama). Voorzitter Hans Siemes van die laatste vereniging wees eveneens op het communicatieplan. Hobama had via gesprekken met omwonenden al eerder de conclusie getrokken dat de grondeigenaar en TPSolar een te rooskleurige voorstelling gaven over het aantal voor- en tegenstanders.

Waar veel insprekers het over eens zijn is dat er waardevol landschap wordt opgeofferd. En ook vinden velen dat de gemeente Lochem eerst het eigen beleid moet evalueren. Dit staat al op de agenda, maar de aanvraag voor Bekenschot kan volgens het college nog langs de nu geldende meetlat worden gelegd.

Hetze georganiseerd

Woordvoerder Stephan Roijers van TPSolar vindt dat er een hetze is georganiseerd tegen een volgens hem prima plan dat aan alle geldende eisen voldoet. Hij stelde dat het gemakkelijk is om tegenstanders te vinden tegen elke ruimtelijke ontwikkeling op het platteland, of het nu om een zonnepark of een recreatiepark gaat.

Roijers vindt dat de direct omwonenden in een vroeg stadium bij de plannen zijn betrokken. Het ziet echter ook het hevige verzet dat nu naar voren komt. Hij deed daarom de toezegging om nogmaals naar aanpassing van het plan te willen komen.

Advies provincie

Wethouder Henk van Zeijts kwam maandagavond nog met een nieuwtje. Het college heeft het plan ter advisering voorgelegd aan de Provincie Gelderland. Dat advies wordt deze week verwacht en wordt toegevoegd aan de zienswijzen die zijn ingediend.

Omdat er slechts 45 minuten tijd was, werd de spreektijd bekort tot 3 minuten per persoon. Lang niet iedereen haalde dat, maar de uitgeschreven tekst wordt aan de notulen toegevoegd. Doordat de raad nog graag een tussenstap zet kan er een tijdsprobleem ontstaan. Als er in de laatste vergadering voor het zomerreces geen besluit wordt genomen, kan dit pas begin september. Dan lopen TPSolar en de grondeigenaar een subsidieronde mis.