Raad: ‘Lochemse Brug moet veiliger’

0
De Lochemse Brug met op de achtergrond het complex van ForFarmers (Bron: forfarmersgroup.eu)

LOCHEM – De Lochemse Burg, in de Stationsweg, moet passanten een verbeterd gevoel van veiligheid geven. Dat was de strekking van een motie die maandag (14/5) werd ingediend door D66. Die was mede-ondertekend door GroenLinks, CDA en PvdA.

Verlichting
De motie richtte zich met name op een betere verlichting van de brug die voor fietsers en voetgangers de verbinding tussen station en het centrum vormt. D66 zegt signalen te ontvangen dat veel gebruikers zich in donker niet veilig voelen.

Klachten
Wethouder Bert Groot Wesseldijk zei de klachten te kennen en gaf aan dat hij zijn eigen dochter er bij duisternis ook liever niet alleen laat lopen. De klachten zijn niet nieuw. De gemeente plaatste anderhalf jaar geleden nog nieuwe lantaarn op de route van station naar centrum. De brug zelf kreeg geen verlichting want dat bleek vrij prijzig te zijn; zo’n 20 mille. Ook werd al te weelderig groen verwijderd om een opener omgeving te creëren.

Meelopen
Groot Wesseldijk kan zich voorstellen dat het gevoel van onveilig niet alleen met verlichting te maken heeft. Hij stelde daarom voor om mensen die de route regelmatig gebruiken wat zij ervaren. Dat kan in de vorm van letterlijk meelopen  met mensen. Aan de hand van de bevindingen moet een plan worden opgesteld om tot verbetering te komen.

Voor de herfst
De raad kon leven met dit voorstel maar vroeg de wethouder wel om een en ander liefst voor het invallen van de volgende herfst te regelen. Die zegde toe dit te proberen. De motie werd niet in stemming gebracht.