‘Buurtapp nuttig maar leidt ook tot ergernis’

0
Een buurtapp kan nuttig zijn bij verdachte situaties (Foto: KoolShooters/VPNgids.nl

LOCHEM/GORSSEL – 33,3 procent van de Gelderlanders gebruikt een buurtapp. In de gemeente Lochem ligt dit percentage lager. Het landelijk gemiddelde is 35,6 procent. Hoewel de app door veel gebruikers wordt gezien als een goed middel tegen misdaad, is ook vaak sprake van ergernis en onderlinge irritatie. Dit blijkt uit een onderzoek naar het gebruik van buurtapps door Motivaction in opdracht van VPNGids.nl

In de gemeente Lochem is het aantal actieve buurtapps gering. De onderzoekers registreerde in totaal 5 appgroepen. De gemeente besteedt op de eigen website wel aandacht aan de mogelijkheden van buurtpreventie. Klik HIER om deze informatie te lezen.

Ergernis

Niet iedereen ervaart een buurtapp als een succes. Zo ergert 45,1% van de Gelderse gebruikers zich wel eens aan berichten van hun buren. Op landelijk niveau is het percentage dat geïrriteerd raakt lager: 40,4%. En 19,9% van de Gelderlanders ziet zelfs wel eens burenruzies in hun app ontstaan.

Inwoners van de provincie Zuid-Holland blijken de kortste lontjes te hebben, want daar maakt 26,6% van de gebruikers wel eens een digitale burenruzie mee. Ook in Noord-Holland (25,6%), Drenthe (23,4%) en Zeeland (22,6%) wordt regelmatig ruzie gemaakt in de buurtapp.

Lees verder onder de afbeelding…

(Bron: VPNgids.nl)

Nuttig

Toch blijkt het gebruik van buurtapps nuttig. Eén op de drie Nederlandse buurtapp-gebruikers heeft wel eens meegemaakt dat een misdaad voorkomen of opgelost werd met behulp van de buurtapp (34,2%). De afname van inbraken in de periode van 2015 tot 2019 heeft mede te maken met gebruik van buurtpreventiegroepen.

Met name in gemeenten waar een sterke afname van het aantal inbraken per 10.000 inwoners werd geregistreerd worden veel buurtpreventiegroepen gebruikt. In die gemeenten worden relatief twee keer zoveel buurtpreventiegroepen gebruikt als in andere gemeenten.

Meer regionale cijfers over buurtapp-gebruik zijn te vinden op https://www.vpngids.nl/privacy/apps/buurtpreventie/

Hieronder staat een beschrijving van de onderzoeksmethode van VPNgids. Deze tekst is letterlijk overgenomen van de website (zie link hierboven).

Onderzoeksmethode

Om een beeld te krijgen van het functioneren van buurtapps, is in eerste instantie samen met onderzoeksbureau Motivaction een vragenlijst opgesteld en afgenomen onder een representatieve groep Nederlanders (N=1267), om te achterhalen hoe Nederlanders buurtapps gebruiken en ervaren.

Daarnaast is gekeken naar de WhatsAppgroepen die geregistreerd staan op de website van WhatsApp Buurtpreventie: waar zijn deze groepen met name gevestigd?

Of gemeenten het gebruik van buurtpreventie stimuleren is onderzocht met behulp van de gemeentelijke websites. Wordt er op de site informatie verschaft over buurtpreventie, buurtapps of WhatsAppgroepen met buren?

En zijn buurtapps bevorderlijk voor de veiligheid in de buurt? Dit is onderzocht met behulp van de meest recente inbraakcijfers.

Ten slotte is onderzocht hoe buurtapps omgaan met de privacy van gebruikers. Op basis van de algemene voorwaarden en privacy-verklaringen is onderzocht waar gebruikers nu precies mee instemmen bij het downloaden van een buurtapp. Denk daarbij aan de wijze waarop met adresgegevens wordt omgegaan, het eventueel plaatsen van trackingcookies en het delen van gebruikersdata met adverteerders en externe partijen.