Delta en Randstad gaan werktaken Het Plein overnemen

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/ZUTPHEN – Delta en Baanbrekend/Randstad gaan na dit jaar de taken van Het Plein overnemen, voor zo ver die vallen onder de noemer ‘werk’. Dat is althans de bedoeling van het Lochemse college van B&W. Maandagavond (13/5) werd de zogeheten businesscase Participatie besproken. Daarin is een en ander uitgewerkt.

Het Plein
Nadat Zutphen de stekker uit Het Plein trok moest Lochem op zoek naar nieuwe oplossingen voor werk en inkomen. Voor inkomenszaken kunnen mensen die zijn aangewezen op bijstand vanaf volgend jaar terecht bij de gemeente zelf. Hiervoor wordt gewerkt aan een speciaal loket dat ‘t Baken gaat heten.

Waar het gaat om het toeleiden van bijstandsgerechtigden naar werk gaat Lochem samenwerken met Delta en Baanbrekend, een onderdeel van Randstad. Baanbrekend richt zich vooral op mensen die nog maar kort in de bijstand zitten. De kans op werk is voor die groep het grootst.

Begeleiding
Mensen die op grotere afstand tot de arbeidsmarkt staan kunnen rekenen op begeleiding van Delta. Delta, vroeger vooral bekend als de regionale sociale werkplaats, probeert mensen met een arbeidsbeperking nu zoveel mogelijk bij normale werkgevers onder te brengen.

Medewerkers van Delta gaven maandag overigens aan dat dit minder snel gaat dan gehoopt. Dit heeft te maken met de capaciteit van de organisatie en met het feit dat meer bereikt wordt door te focussen op telkens een beperkte groep mensen tegelijk. De rest moet daardoor mogelijk langer wachten.

Werk & inkomen
De businesscase is een eerste stap in de richting van een nieuwe Lochemse aanpak van werk en inkomen. De raadsfracties kwamen maandag met een reeks vragen, waarvan er een aantal prematuur waren. Gezien het peperdure avontuur met Het Plein is de raad alert op nieuwe missers. Probleem is dat er na de verkiezingen een wisseling van de wacht gaande is. Het nieuwe college treedt vandaag (15/5) aan.

Die nieuwe coalitie komt met een amendement op het raadsbesluit dat over dit onderwerp gaat. De zes besluiten in het raadsvoorstel van het oude college worden daardoor vervangen door vijf andere besluiten. De oude en nieuwe besluiten staan onderaan dit bericht.

Verantwoordelijkheid
Het komt erop neer dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Participatiewet bij ‘t Baken – en dus de gemeente blijft – en niet wordt overgedragen aan Delta. ‘t Baken koopt vervolgens taken in bij Delta, dat op haar beurt zaken kan doen met Baanbrekend/Randstad.  Verder wordt er een evaluatiemoment in 2020 toegevoegd.

Het amendement is nog niet officieel ingediend maar de inhoud is al gedeeld met de raad.

Delta
Delta is een zogeheten gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Lochem, Bronckhorst en Voorst. Brummen en Zutphen hebben aangegeven eruit te stappen. Dat maakt de marges smal want als er nog een gemeente afhaakt blijven er slechts twee over. De ervaring met Het Plein heeft Lochem geleerd dat een gemeenschappelijke regeling met slechts twee partners gevaarlijk is.

Een goede overgang van Het Plein naar een nieuwe aanpak van werk en inkomen is niet alleen belangrijk voor de ongeveer 500 Lochemers met een bijstandsuitkering. Omdat er maximaal zo’n 9 miljoen euro mee gemoeid is, raakt het elke belastingbetalende inwoner.

Oorspronkelijk raadsbesluit:
1. De voorkeur uit te spreken de uitvoering van de Participatiewettaken op het gebied van werk bij Delta onder te brengen.

2. In beeld te brengen op welke manier vanuit Delta een inkooprelatie aangegaan kan worden met Baanbrekend/Randstad ten aanzien van een deel van het bestand;

3. De voorkeur uit te spreken de uitvoering van de Participatiewettaken op het gebied van

inkomen bij de gemeente Lochem (’t Baken i.o.) onder te brengen.

4. De gevolgen van beide voorkeuren binnen de huidige financiële kaders verder uit te werken in 
een implementatieplan waarin onder meer de governance, de financiën en werkprocessen nader worden geconcretiseerd.

5. Kennis te nemen van het concept raadsvoorstel.

6. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op het document ‘GEHEIM Businesscase Participatiewet gemeente Lochem’.

Via het amendement van de nieuwe coalitie worden deze 6 punten vervangen door deze vijf:
1. De voorkeur uit te spreken de uitvoering van de Participatiewettaken op het gebied van werk bij ‘t Baken onder te brengen.

2. De uitvoering van de werktaken van de Participatiewet in samenwerking met
externe partijen uit te voeren.

3. Bij deze externe partijen expliciet te kijken naar inkoop en samenwerking met
Delta en onder andere Baanbrekend/Randstad.

4. Begin 2020 de nieuwe inrichting van de Participatiewet te evalueren.

5. Geheimhouding zoals op 6 maart 2018 door B&W op grond van artikel 25 lid 2

Gemeentewet is opgelegd op het document ‘GEHEIM Businesscase
Participatiewet gemeente Lochem’ bekrachtigen.