Raad Lochem laat nieuwe ‘gereedschapskistje ‘ burgemeester intact

0
De gemeenteraad van Lochem in vergadering (archieffoto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Om adequaat te kunnen optreden tegen moderne kwaden, die vaak worden samengevat onder de noemer ‘ondermijning’, wil het Lochemse college de burgemeester nieuw gereedschap in handen geven. Dat kan via aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De VVD, traditioneel de partij van kleine overheid en minder regels, vindt het maar niks.

Drie amendementen en een motie dienden de liberalen in en zo werd een geheid hamerstuk maandagavond alsnog een flink debat tijdens de raadsvergadering. Het ging over aangescherpte regels om horecabedrijven die voor aanhoudende overlast zorgen te kunnen aanpakken of zelfs te sluiten. Ook de aanpak van openbaar drugsgebruik en criminele motorbendes, oftewel Outlaw Motorcycle Gangs, kwamen ter sprake.

Onrust

De rest van de gemeenteraad pakte de VVD flink aan. Ook al omdat de partij tijdens eerdere gelegenheden niet had laten blijken de betrokken onderdelen van de APV te willen betwisten. Coalitiegenoot Gemeentebelangen (GB) was nog het felst. Bij monde van Arjen Dieperink kreeg VVD-fractievoorzitter Erik Haverkort het verwijt dat zijn partij via sociale media onrust had gezaaid onder met name ondernemers in de ‘natte horeca’.

Te bedreigend

Haverkort zei in zijn inleiding dat ondernemers zich bedreigd voelen omdat de nieuwe regels het mogelijk zouden maken dat hun zaak van de ene op de andere dag gesloten kan worden. De VVD vindt de aanpassingen van de APV te straf of te bedreigend voor ondernemers en inwoners, ook omdat de zaken die ermee bestreden kunnen worden niet of nauwelijks voorkomen. Ook is het volgens hem niet chique dat er vooraf niet met de betrokken ondernemers is gesproken.

Politieke keuze

Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve had niet veel woorden nodig. Volgens hem is het een politieke keuze om zijn gereedschapskistje bij de tijd te houden zodat daar de juiste instrumenten inzitten voor het geval ze nodig zijn. GB en de PvdA spraken de VVD aan op een ‘gebrek aan vertrouwen in de burgemeester’ omdat die laatste in hun ogen goede afwegingen kan maken en de hem geboden middelen niet klakkeloos zal inzetten.

Haverkort pareerde met: ,,Het gaat hier niet om gebrek aan vertrouwen in de burgemeester, maar wel over vertrouwen in onze ondernemers en burgers.”

Meedenken met Lochem

De meest ontnuchterende uitspraken kwam zonder twijfel van Meedenken met Lochem-voorman Lex de Goede. Hij stelde dat je in het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet de regels en de strafmaat ook beter vooraf geregeld wilt hebben, voor het geval je ze nodig hebt. De redenering dat, als iets bijna nooit voorkomt, je er geen regels voor hoeft te hebben ging hem te ver. ,,Je hoopt dat wat voorgesteld wordt in de APV nooit toegepast hoeft te worden. Maar je moet het uit de kast kunnen halen als je het nodig hebt. Wat is er op tegen?”

Motorbendes

De VVD kreeg de handen ook niet op elkaar voor een motie waarin het college wordt opgedragen om een nadere definitie van Outlaw Motorcycle Gangs in de APV op te nemen. Daarvan had de burgemeester al gezegd dat het alsnog moet worden toegevoegd.

Overigens merkte Haverkort terecht op dat de nieuwe regel is gericht op de horeca die motorbendes faciliteert via bijvoorbeeld zaalverhuur en niet zozeer tegen de gangs zelf. De angst dat bezoekende motorclubs tijdens toertochten niet meer welkom zouden zijn in de horeca is ongegrond. GB had daar desondanks vragen over gekregen.

De VVD stemde als enige fractie tegen het voorstel voor aanpassing van de APV, die derhalve met grote meerderheid werd aangenomen.