Raad Lochem is het oneens over ‘wegwijspiet’

0
Marja Eggink (links, staand) van GB introduceerde de term 'wegwijspiet'.

LOCHEM – De gemeenteraad van Lochem kon het gisteren niet eens worden over zin en onzin van de ‘wegwijspiet’, toen het ging over de Economische Agenda 2017-2018. Het woord kwam van fractievoorzitter Marja Eggink van GB. Volgens haar kunnen kleine ondernemers wel degelijk zo’n wegbereider gebruiken. Andere partijen twijfelen of zijn tegen.

Stadsmanager
De ‘wegwijspiet’ staat voor de stads- en dorpsmanager uit het economische actieplan dat gisteravond (10/10) voor de tweede keer op de agenda stond. De VVD kwam met een amendement waarin ervoor werd gepleit om de nieuwe functionaris voor het bedrijfsleven uit het plan te halen. Zelfs binnen de coalitie is twijfel ontstaan. Het CDA hoorde van ondernemers dat ze de persoon niet zo nodig vinden maar wel het geld willen om het zelf te organiseren.

Verlichting
Het college liet bij monde van wethouder Bert Groot Wesseldijk weten de stads- en dorpsmanager graag in het plan te houden omdat het voor verlichting binnen de organisatie kan zorgen. De Economische Agenda steekt immers in op veelvuldige contacten tussen gemeente en bedrijven.

Handreiking
De wethouder deed wel een handreiking richting tegenstanders. Volgens hem heeft het plan een ‘rollende agenda’ die zich makkelijk laat bijstellen. Na nog wat heen en weer gepraat accepteerde de VVD – dat ook graag zo snel mogelijk wil beginnen met de uitvoering – de handreiking. Het amendement werd teruggetrokken en de VVD besloot voor de agenda te stemmen.

Keuze
De PvdA en GroenLinks bleven met grote bezwaren zitten. De sociaal-democraten kwamen met een amendement waarin werd gepleit om pas op de plaats te maken en alle wensen en opmerkingen te verwerken in een nieuw plan waarin wat te kiezen valt en daar uiterlijk in december over te stemmen. De PvdA wees erop dat het proces ooit begon met de afspraak dat er volgens het systeem probleem-analyse-keuzemogelijkheid (PAK) zou worden gewerkt. Het amendement vond alleen steun bij GroenLinks. De beide partijen ter linker zijde stemden als enige ook tegen het gehele economische plan. Het werd met 6 tegen en 16 voor aangenomen.