Oppositie Lochem oordeelt hard over stoppen fusie Plein/Delta

0

LOCHEM – Harde woorden vielen er gisteravond tijdens de behandeling van een memo over de plotselinge stop van het fusieproces tussen Het Plein en Delta. De oppositie is furieus en wil meer uitleg van de wethouder Jan Kottelenberg. Die kon dat gisteravond (10/10) overigens niet zelf geven, want had zich wegens ziekte afgemeld.

Risico’s
De mededeling aan de raad werd vorige week ook al besproken en toen waren er ook al kritische vragen aan het adres van Kottelenberg. De oppositiepartijen VVD, PvdA en GroenLinks vinden dat de uitleg toen tekort schoot. Kottelenberg kan volgens hen niet duidelijk maken waarom de risico’s voor de gemeente nu zoveel groter zijn dan in november 2015 toen het fusieproces werd ingezet. Saillant detail: destijds werden ‘grote financiële risico’s’ juist als argument vóór de fusie genoemd.

Ontzet
GroenLinks is ‘ontzet’. Fractievoorzitter Jolande van Borrendam: ,,We hebben steeds gewaarschuwd dat er geen voordelen zaten aan de fusie. We stemden dan ook tegen. Nu ziet de wethouder het ook. Wat een verspilling van gemeenschapsgeld. Er is een duur bureau ingeschakeld om het proces te begeleiden.” Ze weer erop dat wethouder Kottelenberg al meer dan 10 jaar wethouder is en alle stukken voorbij heeft zien komen en dus beter had moeten weten. De partij wil alle (nieuwe) cijfers op tafel hebben.

Onzin
De VVD vindt dat er inhoudelijk weinig deugt aan de memo. Er staan onder meer in dat de problemen bij Het Plein voor november vorig jaar niet bekend waren. ,,Onzin”, volgens fractievoorzitter Erik Haverkort. ,,De directeur van Het Plein was al daarvoor op non-actief gesteld dus die problemen waren er al lang.” Haverkort vindt de risico’s die nu worden genoemd niet transparant en wil de onderbouwing zien.

Onderbouwing
De PvdA begon met de opmerking: ,,Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.” Ook deze fractie is erg kritisch op de rol van het college. ,,Er is geen onderbouwing van de nieuwe risico’s die nu aanleiding zijn om ineens te stoppen met de fusie”, zei fractievoorzitter Marjan Beuke. Ze wees erop dat er al een vergaande vorm van samenwerking tussen beide fusiepartners was toen over een fusie werd begonnen. De PvdA pleitte voor een raadsvoorstel waarover de raad dan een besluit kan nemen. CDA en D66 hebben daar geen behoefte aan maar willen wel verder praten ‘als alle cijfers op tafel liggen’.

Motie
De VVD betwijfelt of het college bevoegd is om een dergelijk besluit te nemen. Marja Eggink van GB zei daarop dat het besluit is genomen door dagelijks- en algemeen bestuur van Delta en dus niet door het college. Haverkort (VVD) reageerde door te wijzen op een zin uit de memo waaruit blijkt dat het college wel degelijk zelf het besluit nam ‘op basis van voortschrijdend inzicht en advies van het AB/DB van Delta’. Dezelfde VVD liet doorschemeren wellicht met een motie te komen als de verantwoordelijk wethouder zelf aanwezig is.