Kap 683 laanbomen gemeente Lochem van start

0
(foto: pixabay.com)

LOCHEM – Circulus-Berkel begint eind oktober in opdracht van de gemeente Lochem met het onderhoud, kappen en herplanten van laanbomen. De 683 bomen die daarbij dit jaar het loodje leggen zijn inmiddels gemarkeerd.

Veiligheid
Dit jaar zijn de bomen langs de meest gebruikte wegen in het buitengebied aan de beurt. De komende vier jaar volgen de overige wegen. Wethouder Jan Kottelenberg: ,,Bomen geven ons Achterhoekse landschap karakter én ze dragen bij aan een gezond leefklimaat. Ze zijn dus belangrijk voor iedereen. Maar soms is kap van bomen niet te voorkomen omdat ze de veiligheid van onze inwoners in gevaar kunnen brengen.”

Herplant
De kap van de bomen de vindt plaats tussen januari en maart van het komende jaar. Het is de bedoeling dat voor elke gekapte boom een nieuwe in de plaats komt. Soms lukt dat meteen en op de plek van oude, maar soms worden de oude bomen in fases gekapt en moet herplant worden uitgesteld. De oude bomen zouden de jonge aanplant overschaduwen waardoor ze niet goed groeien.

 

Aanwonenden
De aanwonenden krijgen de kans om mee te bepalen welke boomsoort wordt herplant. Ook gaan de dorpsraden en de gemeente samen kijken of aanwonenden de herplant kunnen uitvoeren. De dorpsraden van Almen en Laren denken hierover mee. Intussen hebben inwoners uit Laren de Oude Holterweg in Laren al ingeplant. Zij krijgen, in ruil voor hun inzet, een vergoeding die zij kunnen gebruiken voor de Larense gemeenschap. De gemeente betaalt die vergoeding uit de opbrengst van het hout en de biomassa van de oude laanbomen.

Maximum
Dat er dit jaar 683 bomen worden gekapt is geen toeval. Dit is het maximale aantal bomen dat gemeente jaarlijks mag verwijderen. Dit is vastgelegd in het gemeentelijk kapbeleid dat mede tot stand is gekomen door de inbreng van individuele inwoners en belangengroepen uit recreatie, landbouwe, natuur- en landschap. In het beleidsplan is ook opgenomen welke afstand tot uitritten in acht moet worden genomen. welke boomsoorten in het landschap passen en welke bomen beeldbepalend zijn.

Waar?
Waar de werkzaamheden precies plaatsvinden is in de loop van november te lezen op de website van de gemeente. Vragen over het laanbomenbeleid kunnen inwoners stellen via onzebomen@lochem.nl.