PvdA Lochem: meer doen voor ouder en kind in armoede

2
foto ter illustratie (bron: picabay.com)

LOCHEM – De PvdA Lochem pleit voor versterking van het vangnet voor mensen met een laag inkomen zodat ouders en vooral ook hun kinderen kunnen blijven meedoen in de samenleving. De partij wil onder meer de regels voor mensen in de schuldsanering versoepelen en de computerregeling voor kinderen tussen 4 en 18 jaar uitbreiden.

Schuldsanering
Door extra budget dat is uitgetrokken door staatssecretaris Klijnsma (ook PvdA) hoeven gemeenten niet alle regelingen binnen het minimabeleid zelf te betalen. Net als andere gemeenten kent Lochem een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Mensen die in de schuldhulpverlening zijn terecht gekomen kunnen daar echter geen gebruik van maken. De PvdA wil daar verandering in brengen omdat ook kinderen uit die gezinnen vaak buitenspel komen te staan wegens geldgebrek.

Computer
Er bestaat een computerregeling voor ouders met een laag inkomen. Zij kunnen voor hun kinderen tussen 4 en 18 jaar één keer een bijdrage voor een computer of desktop aanvragen. De PvdA constateert dat een pc nagenoeg onmisbaar is en dat die apparaten niet het eeuwige leven hebben. De partij stelt dan ook voor om de regeling te verruimen zodat in de betrokken periode twee keer een bijdrage kan worden aangevraagd.

 

 

2 REACTIES

  1. Waarom kunnen mensen die in de schuldhulpverlening zitten geen gebruik maken van financiële ondersteuning?

  2. Karin, Bruto kunnen deze gezinnen een inkomen hebben (ver) boven het minimum, bijvoorbeeld als zij een baan/banen hebben. Maar gezinnen in de schulhulpverlening krijgen per week ‘leefgeld’. Dat is op dit moment 60 euro per week voor een echtpaar, daar bovenop voor het eerste kind 15 euro en elk volgende kind 10 euro per week. Het overige van hun inkomen wordt gebruikt om hun schuld af te lossen. De gemeente gaat uit van het inkomen bij het toekennen van financiele ondersteuning en niet van wat een gezin netto te besteden heeft. De PvdA vindt het belangrijk dat mensen, maar vooral kinderen mee kunnen blijven doen in onze samenleving, ook als zij in de schuldhulpverlening zitten. Niemand, noch de betrokken gezinnen noch de maatschappij, is er mee gediend deze gezinnen verder te isoleren.
    Marian Beuke – fractievoorzitter PvdA Lochem

Comments are closed.