Provincie Gelderland wil 90.000 woningen erbij in 2030

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

ARNHEM – De Provincie Gelderland wil tot 2030 minimaal 90.000 woningen bijbouwen. Dat schrijven Gedeputeerde Staten aan de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Dat is 10% van de landelijke woningbouwopgave in de Nationale Woon- en Bouwagenda. GS vraagt het Rijk diverse stimulerende maatregelen te nemen, waaronder steun aan gemeenten om de ambtelijke capaciteit te vergroten.

Gedeputeerde Peter Kerris: “De woningnood is hoog. Samen met gemeenten en woningbouwcorporaties willen we de woningbouw in Gelderland versnellen. Tot 2030 moeten er ruim 90.000 woningen worden bijgebouwd. Hiermee geven we starters en doorstromers in Gelderland weer een kans op een betaalbare woning.”

Woon- en Bouwagenda

Om de wooncrisis het hoofd te bieden heeft Minister Hugo de Jonge de Nationale Woon- en Bouwagenda opgesteld. De Minister heeft de provincies gevraagd een indicatie te geven van het aantal woningen dat tot en met 2030 kan worden gebouwd. De Provincie Gelderland verwacht dat er minimaal 90.000 huizen kunnen worden bijgebouwd, waarvan 45.000-60.000 betaalbare koop- en huurwoningen.

De komende weken gaat de provincie in overleg met gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen over de bouwambities en wordt er gekeken of een hoger aantal woningen haalbaar is. In oktober worden de streefaantallen vastgelegd in prestatieafspraken tussen het rijk, de provincies en gemeenten. Minister de Jonge wil de provincies een steviger rol geven in de regie op de woningmarkt.

Voorwaarden

Aan de bouw van 90.000 woningen in Gelderland zijn voorwaarden verbonden. De provincie verwacht dat het Rijk meer geld vrijmaakt voor de onrendabele toppen, investeert in de bereikbaarheid van woningen en zorgt voor meer ambtelijke capaciteit voor woningbouw bij gemeenten. Voor de bouw van de 90.000 woningen in Gelderland is meer stikstofruimte nodig van het Rijk. De helft van de stikstofgevoelige natuur in Nederland ligt in Gelderland.