Werkzaamheden N346 volop bezig; bruglocatie nog dicht

0
Ten oosten van het station zijn 150 parkeerplaatsen gerealiseerd (foto: BAM/BouwApp)

LOCHEM – Direct na het brugongeval van 21 februari zijn alle werkzaamheden voor het project N346-Schakel Achterhoek-A1 stilgelegd. De bouwlocatie van de brug blijft ook nu voorlopig nog gesloten. De werkzaamheden aan de nieuwe provinciale weg zijn wel weer in volle gang. De parallelweg langs de Kwinkweerd zal dit voorjaar vrijwel klaar zijn.

De bouwlocatie van de Nettelhorsterbrug is voor onderzoek afgesloten door de Arbeidsinspectie. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend, zo liet de Provincie Gelderland vrijdag (22/3) weten. Het is nog niet bekend wanneer de Arbeidsinspectie het  bouwterrein vrijgeeft. Er loopt ook een onderzoek door de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV).

Gevolgen ongeluk

De provincie gaat – als opdrachtgever van het project – samen met bouwbedrijf BAM in beeld brengen wat het ongeval voor de uitvoering en planning van de bouw van de brug betekent. Op dit moment is dat nog onduidelijk. Overige werkzaamheden aan de zuidzijde van het Twentekanaal zijn op 4 maart weer opgestart.

Het einde van de wegwerkzaamheden aan de parallelweg langs de Kwinkweerd is in zicht. De afgelopen maanden is de bestaande verharding verwijderd, nieuwe riolering aangelegd en de fundering van de parallelweg en het voetpad aangebracht. In drie fasen worden de werkzaamheden aan de parallelweg afgerond. Vanaf 3 april worden de eerste delen geasfalteerd en wordt het voetpad aangelegd. Begin mei zijn de asfalteringswerkzaamheden klaar. Daarna worden de bermen ingericht, borden aangebracht en de Kwinkweerd netjes gemaakt. In het najaar worden bomen en struiken geplant.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden in april zijn bedrijven en winkels aan de Kwinkweerd bereikbaar. De werkzaamheden worden meestal overdag uitgevoerd. In sommige gevallen vinden de werkzaamheden in de avond en de nacht plaats, zodat bedrijven overdag bereikbaar blijven.

De bedrijven aan de Kwinkweerd zijn vanaf begin mei bereikbaar via het nieuwe kruispunt ter hoogte van ForFarmers. Alleen Praxis, Wila, Twentse Kabelfabriek en Reudink houden één gezamenlijke toegang op de hoofdrijbaan ter hoogte van Praxis. De betreffende bedrijven langs de Kwinkweerd zijn of worden geïnformeerd over de werkzaamheden en de tijdelijke ontsluiting. Het bestemmingsverkeer wordt ter plaatse met borden geïnformeerd.

Aansluiting

De Kwinkweerd is ter hoogte van het station nog niet aangesloten aan de nieuwe provinciale weg. Vanwege het brugongeval is op dit moment nog niet bekend wanneer de Kwinkweerd ook aan deze oostzijde kan worden aangesloten. Informatie hierover volgt zodra hierover meer duidelijkheid bestaat.

Fietsers kunnen vanaf begin mei in twee richtingen gebruik maken van de parallelweg langs de Kwinkweerd. Voor voetgangers is dan een nieuw trottoir beschikbaar over de gehele lengte van de Kwinkweerd.

Afsluiting Stationsweg

Het NS-station van Lochem krijgt aan de oostzijde een nieuw parkeerterrein met 150 plaatsen. De bestaande parkeervoorziening aan de westzijde voor auto’s maakt plaats voor de zogeheten Ampsense Knoop, de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug naar het station, en de nieuwe fietsenstalling. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, wordt de Stationsweg, ten oosten van het station, van 15 april tot en met 3 mei afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er wordt een omleiding ingesteld via de Goorseweg en Mogezompsweg. Het station en de parkeerplaatsen blijven bereikbaar met de auto. De afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.