Provincie: ‘alle gemeenten in Gelderland een hitteplan’

0
Afbeelding ter illustratie (bron: freepik.com)

ARNHEM/LOCHEM – Volgend jaar moeten alle gemeenten in de provincie Gelderland een hitteplan hebben. Dat zegt gedeputeerde Peter Kerris. Een plan moet ervoor zorgen dat gemeente beter zijn voorbereid op hittestress en kunnen ze passende maatregelen nemen om inwoners te beschermen tegen langdurige hitte. Samen met de GGD’s gaat de provincie gemeenten helpen met het opstellen van deze hitteplannen. Per gemeente is hiervoor 3000 euro beschikbaar.

Peter Kerris: “De eerste hete dagen staan voor de deur, maar veel mensen weten niet wat ze moeten doen om hittestress te voorkomen. Met een hitteplan kan de gemeente mensen helpen hun gedrag aan te passen en hun woning koel te houden.”

Hittestress

De zomer van 2021 was de zesde hete zomer op rij. Uit onderzoek blijkt dat twee op de drie mensen last hadden van hittestress. Niet alleen ouderen, maar ook jongeren hebben veel last van de hitte. Zij wonen vaak in appartementen waar weinig verkoeling is. Hittestress zorgt voor slapeloze nachten en minder energie overdag. Het kan zelfs dodelijke gevolgen hebben. Volgens het CBS zorgen hittegolven jaarlijks voor honderden sterfgevallen, vaak door uitdroging.

Een hitteplan is een communicatieplan die voorzorgsmaatregelen onder de aandacht brengt van risicogroepen, zoals ouderen, chronisch zieken en jongeren. Sinds 2007 is er een Nationaal Hitteplan dat waarschuwt voor periodes van langdurige hitte. Belangrijk is dat dit vertaald wordt in lokale plannen, waarbij gemeenten afspraken maken met woningcorporaties en thuiszorgorganisaties om maatregelen te treffen tegen hittestress.

 (W)armste wijken

Minder dan de helft van de gemeenten in Gelderland heeft een hitteplan klaarliggen. Ook Lochem heeft nog niet zo’n plan. Gedeputeerde Peter Kerris: “In 2023 moeten alle gemeenten in Gelderland een hitteplan klaar hebben liggen.” Hij vraagt speciale aandacht voor hittestress in achterstandswijken, waar weinig groen is, veel woningen slecht zijn geïsoleerd en waar veel mensen uit risicogroepen wonen. Kerris: “De armste wijken zijn de warmste wijken. Daar moeten we extra aandacht aan geven bij hittestress.”

Met het programma Klimaatadaptatie stimuleert provincie Gelderland initiatieven om hittestress tegen te gaan. Voorbeelden zijn de Challenge Groene Icoonprojecten en de hittebelevingsonderzoeken in sociale huurwoningen. Vrijdag 1 juli organiseert de provincie samen met de GGD de ‘Beat The Heat battle’. Dit is een online-oefening voor gemeenten, woningcorporaties en thuiszorgorganisaties in het maken van hitteplannen.