Gelderland blijft inzetten op ontwikkeling energy hubs

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

ARNHEM/LOCHEM – Door de dreigende congestie van het elektriciteitsnet komen ook initiatieven die de stroomnetten juist moeten ontlasten in gevaar. Gelders energiegedeputeerde Mol (BBB) wil dit niet laten gebeuren en hecht een groot belang aan het wél door ontwikkelen van zogeheten energy hubs. “Nu stil zitten, is geen optie”, zo laat ze weten. 

De gevolgen van netcongestie dreigen nu al fors te worden voor Gelderland. Er is nog minder ruimte op de stroomnetten dan gedacht, zegt TenneT. De beheerder van het hoogspanningsnet heeft grote problemen met het transport van elektriciteit en ziet een ongebreidelde groei van energy hubs als een (extra) bedreiging. Er moet ‘maatwerk’ komen rond de realisatie van toekomstige energy hubs in Gelderland, Flevoland en Utrecht (FGU), aldus de netbeheerder. Volgens de provincie Gelderland wordt hiermee een rem gezet op Gelderse, lokale initiatieven gezet, die juist perspectief willen bieden aan bedrijven die zitten te springen om een aansluiting.

Lokaal

Een energiehub is – volgens een beschrijving van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) – een lokale samenwerking tussen meerdere partijen op het gebied van energie. Deze partijen stemmen energie-opwek, -opslag, -conversie en -verbruik op elkaar af. RVO ziet energiehubs als een schakel in een sterk en betrouwbaar energiesysteem. Een systeem waarin elektriciteit en elektrificatie een grote rol spelen. Dit moet het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen.

Gelderland is geschrokken van deze boodschap en roept TenneT op om samen met de geplande hubs te kijken onder welke condities het wél kan. Het gaat om Gelderse locaties in onder meer Zutphen, Duiven, Nijmegen, Harderwijk, Barneveld, Ermelo, Overbetuwe en Apeldoorn. Ook in Overijssel staan er een aantal gepland, zoals bij Deventer.

Duidelijkheid

Gelderland wil op korte termijn duidelijkheid. Wat kan er – wat het ontlasten van het stroomnetwerk betreft – nog wel aan initiatieven ontwikkeld worden, zo luidt de vraag. De provincie wil een bijdrage leveren aan het gevraagde maatwerk en wil om tafel met netbeheerders, bedrijven, gemeenten en andere provincies. De provincie zet – in samenwerking met FGU-partners – in op een select aantal locaties waar energy hubs worden gerealiseerd

Bij de eerste zorgen die over netcongestie werden geuit, moesten de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht rekening houden met 2026. Inmiddels blijkt de impact al veel groter. Een zeer zorgelijke situatie, wat Gelders gedeputeerde Ans Mol betreft. ”We moeten door, stil zitten is geen optie.”

Vertraging

Mol vervolgt: “Vandaag beseffen we dat de netcongestie sneller op onze provincies afkomt. Ik wil meer duidelijkheid van TenneT, ik wil weten waar we aan toe zijn. We betreuren het dat de energy hubs, die eigenlijk bijdragen aan het ontlasten van het stroomnetwerk, vertraging lijken op te lopen. Desondanks gaan we er alles aan om aan de door ons voorgestelde pilots een succes te maken. Dat verdienen onze inwoners en bedrijven.”

Gelders gedeputeerde voor Economie, Helga Witjes (VVD), vult aan: ”We hebben met ondernemers uitgewerkte plannen gemaakt voor energy hubs op bedrijventerreinen en die staan in de startblokken. Teleurstellend om dan te horen dat die ook niet meer overal kunnen. We moeten voorkomen dat de regionale economie stilvalt. Dat dreigt te gebeuren als ondernemers op bedrijventerreinen niet verder kunnen. Daarom doen we een klemmend beroep op de netbeheerders om ons én ondernemers zo snel mogelijk inzicht te geven hoe en waar we wél energyhubs kunnen realiseren. Zodat we landelijk kunnen laten zien wat wél kan én Gelderse ondernemers perspectief kunnen bieden.”

Plan van aanpak

Om de gevolgen van netcongestie zoveel mogelijk tegen te gaan, heeft Gelderland het Plan van aanpak Gelderse energie-infrastructuur (GEIS) ontwikkeld. Hierin werken overheden en netbeheerders samen aan oplossingen om energie voor inwoners en bedrijven te realiseren, ondanks de verwachte problemen rondom de elektriciteitsvoorziening.

Ook de gemeente Lochem vreest de gevolgen van netcongestie. In januari waarschuwden drie wethouders voor de mogelijke gevolgen. Dit artikel is HIER te lezen.