Noodconstructie Reudinkbrug en voorbereiding nieuwe brug

0
De Reudinkbrug over de Berkel vormt de overgang van Graaf Ottoweg naar de Goorseweg (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De brug over de Berkel in de Graaf Ottoweg krijgt zo snel mogelijk een noodconstructie. Dit gaat gepaard met een tijdelijke afsluiting van de brug, vermoedelijk vanaf begin mei. Daarnaast start de gemeente Lochem de procedure die moet leiden tot een compleet nieuwe brug. Die kan er over een jaar liggen, zo liet de gemeente donderdag (30/3) weten.

De afgelopen weken werd onderzocht welke opties er zijn voor een passende  noodconstructie. Hiervoor gebruikte de gemeente gegevens uit het definitieve inspectierapport. En er was overleg met de aannemer, hoofdconstructeurs, verkeersdeskundigen, nutsbedrijven, juristen en Waterschap Rijn en IJssel.

Bereikbaarheid

Noodconstructie zorgt die wordt aangebracht zorgt dat de bereikbaarheid op redelijk korte termijn wordt hersteld, maar is niet optimaal genoeg om jaren mee te gaan. Uit berekeningen blijkt dat geen enkele noodconstructie ervoor kan zorgen dat er weer zwaar verkeer op de brug mag rijden. Wel zorgt de constructie de bereikbaarheid van de binnenstad van Lochem voor auto’s, fietsers en wandelaars. De brug is een van de drie toevoerwegen richting binnenstad. De andere twee zijn de Larenseweg en de Nieuwstad.

Ook andere projecten speelden een rol in de afweging die het college van B&W heeft gemaakt om voor een noodconstructie te gaan. Én tegelijkertijd te beginnen met de voorbereiding van een nieuwe brug. In de eerder vastgestelde Visie Goorseweg staat een onderzoek naar het vervangen of aanpassen van de brug als een van de actiepunten vermeld.

Gemeenteraad

De brug nu vervangen is dus in lijn met deze visie. En met de geplande ruimtelijke en infrastructurele aanpassingen die het gevolg zijn van de aanleg van het laatste deel van de rondweg. Het college verwacht dat de gemeenteraad om deze redenen instemt met vervanging, zodat er over ongeveer een jaar een nieuwe brug ligt. Daarna kan alle verkeer weer gebruik maken van de burg.

De noodconstructie houdt in dat boven op het dek een grote stalen liggers worden aangebracht. Daar worden delen van de brug als het ware aan opgehangen. Deze liggers worden gekoppeld aan stalen dwarsbalken aan de onderzijde van de brug. De liggers op het brugdek zorgen voor twee gescheiden rijbanen die voldoende breed zijn voor het verkeer dat er gebruik van mag maken. Ook de fietspaden blijven voldoende breed.

Vertraging

Tijdens het werk aan de brug – van zowel noodconstructie van de brug – blijven Nieuwstad en Larenseweg/Tramstraat open voor zwaarder verkeer met bestemming binnenstad en Graafschapterrein. De geplande werkzaamheden aan de Walderpoort, Tramstraat en
Larenseweg loopt hierdoor enkele maanden vertraging op.

Zodra er meer bekend is over de exacte planning van de werkzaamheden wordt dit gemeld op www.lochem.nl/nieuws of via de gemeentelijke informatiepagina’s in de Berkelbode.

Reudinkbrug of Hoevenbrug?
De Reudinkbrug heet officieel Hoevenbrug. De gemeente gebruikt de term Reudinkbrug, omdat dit de ligging van de brug, vlakbij de voormalige molen van Reudink, verduidelijkt. Deze naam kwam voor het eerst naar voren in een van de oudere rapporten over deze brug. Wanneer de nieuwe brug klaar is, wordt deze voorzien van een naamplaat met de officiële naam: Hoevenbrug.