Opnieuw vragen over slibstort in zandgat bij Gorssel

0
(kaart: openstreet,maps - bewerking: LochemsNieuws)

GORSSEL/LOCHEM – Het speelt al jaren: het storten van baggerslib in het zandgat De Ravenswaarden bij Gorssel. Het gaat om baggerspecie die het Twentekanaal bevaarbaar moet houden, ook voor schepen met meer diepgang. Op papier gebeurt alles volgens de regels, maar de zorgen en het wantrouwen omtrent de samenstelling van het slib blijven. Naar aanleiding van een recent mediabericht stelde het CDA er dinsdagavond vragen over aan wethouder Marja Eggink.

Het zandgat langs de IJssel bij Gorssel is diep. Rijkswaterstaat wil het gat ondieper maken. Dat zou goed zijn voor het onderwaterleven en de biodiversiteit. Volgens landelijek richtlijnen is het toegestaan om diepe plassen te ‘verondiepen’ met baggerspecie van klasse B en dit af te dekken met een dikke laag specie van klasse A. Het is een nogal technisch verhaal, maar in slib van klasse B mogen meer verontreinigingen zitten dan in die van klasse A. Voor beide klassen gelden andere waarden voor onder meer PCB’s, heptachloor en minerale olie.

Provincie

De waarden moeten door regelmatige bemonstering worden vastgesteld. Dit doet Rijkswaterstaat en de Provincie Gelderland is, als bevoegd gezag, verantwoordelijk voor de handhaving van de verleende vergunning. Naast de genoemde klassen zijn er nog categorieën die variëren van ‘vrij te gebruikten’ tot ‘nooit te gebruiken’. Slib uit die laatste categorie moet worden afgevoerd naar een speciaal depot op de Maasvlakte bij Rotterdam.

Volgens wethouder Marja Eggink mag het storten van slib nog lang doorgaan, tot wel 20 jaar. Het ondieper maken van de plas maakt deel uit van een herstelplan. De zorgen van inwoners van Gorssel gaan uit naar mensen die op warme zomerdagen zwemmen in de plas en naar sportvissers die er veelvuldig gebruik van maken. Daaronder zijn veel Duitsers, die erom bekend staan dat ze hun vangst graag opeten.

Geen zwemwater

De wethouder wees erop dat het water van het zandgat geen officieel zwemwater is en het wordt dan ook niet als zodanig gecontroleerd door de provincie. Iedereen die de idyllische plek voor recreatiedoeleinden gebruikt, doet dit voor eigen risico. BOA’s van de gemeente en medewerkers van Rijkswaterstaat wijzen mensen daar met enige regelmaat op. De gemeente is officieel geen partij, maar heeft eerder al wel informatie proberen in te winnen over de samenstelling van het slib. Dat leverde alleen algemene informatie op over grenswaarden.