Doornberg Almen en gemeente Lochem terug naar de rechtbank

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

ALMEN/LOCHEM – De gemeente Lochem en het Almense recyclingbedrijf Doornberg zijn niet tot een vergelijk kunnen komen tijdens gesprekken die tot een schikking hadden moeten leiden over het vertrek van het bedrijf van de Scheggertdijk. Dit betekent dat beide partijen terug naar de rechter gaan. De datum voor de zitting is ook al bekend: woensdag 30 september. 

Het initiatief voor de lijmpoging kwam op 14 juli van de rechter. Tijdens een behandeling van een door de gemeente aangespannen kort geding werd de zaak geschorst en werd partijen gevraagd om te onderzoeken ze er samen uit konden komen. Daarvoor werden in eerste instantie vier weken uitgetrokken. Deze termijn werd later met twee weken verlengd.

Inmiddels is duidelijk dat er geen overeenstemming is bereikt. De rechtbank is hierover geïnformeerd en gevraagd om uitspraak te doen.

Toezeggingen

In een memo aan de gemeenteraad schrijft het college dat de insteek is en blijft dat Doornberg het terrein zo snel mogelijk schoon oplevert. De gemeente heeft dit toegezegd aan de raad en omwonenden toen werd besloten het bedrijfsterrein te kopen. Toen werd een uiterste vertrekdatum van 1 augustus 2020 overeengekomen.

Procesrisico’s

Het college ziet nog wel procesrisico’s. Zo is het denkbaar dat de rechter Doornberg meer tijd gunt. Voordeel hiervan is dat dan wel een ‘harde termijn’ uit de bus komt. In het uiterste geval wordt het verzoek van gemeente afgewezen maar daar wordt geen rekening mee gehouden. ‘Wij denken in 2018 in redelijkheid afspraken te hebben gemaakt en hebben een redelijk aanbod gedaan om tot een minnelijke schikking te komen’, zo is te lezen in de memo aan de raad.

De advocaat van Doornberg heeft verzocht om voortzetting van de mondelinge behandeling. De rechtbank heeft inmiddels laten weten hier gehoor aan te geven. De zaak dient op 30 september. Plaats en tijd zijn nog niet bekend.

Voorgeschiedenis

Zoals eerder gemeld is Doornberg er niet in geslaagd om een andere locatie te vinden. Op het moment dat de deal met de gemeente Lochem werd gesloten was een bedrijventerrein in Zutphen in beeld. Door strengere stikstofregels ging er een onverwachte streep door die plannen. Een zoektocht naar een andere plek is, ook met actieve ondersteuning van de gemeente, niet gevonden.