PLUS Cornelis stelt AED nu 24/7 beschikbaar voor de buurt

0

LOCHEM – Als binnen 6 minuten na een hartstilstand een AED kan worden ingezet, groeit de overlevingskans aanzienlijk. Om die reden stelt PLUS Cornelis aan de Albert Hahnweg in Lochem de AED vanaf nu 24 uur per dag beschikbaar aan de buurt. 

De AED (Automatische Externe Defibrillator) is aan de buitengevel van de supermarkt opgehangen en is daardoor continue beschikbaar voor noodgevallen. Het apparaat van PLUS Cornelis is aangemeld bij het landelijke oproepsysteem van HartslagNu.

Verantwoordelijkheid

De supermarkt voelt zich verantwoordelijk voor de buurt waar de winkel staat en wil zo een bedrage leveren aan veiligheid en welzijn van de buurtbewoners. PLUS Cornelis toont ook op andere terreinen maatschappelijke betrokkenheid. Zo wordt zwerfafval voorkomen door de directe omgeving van de winkel schoon te houden. Verder is PLUS sponsor van lokale (sport)vereniging en partner van de lokale voedselbank.

30.000 AED’s nodig

Van veel AED’s is onbekend waar ze hangen, omdat ze niet geregistreerd zijn bij het oproepsysteem. Op dit moment zijn er zo’n 17.500 geregistreerde AED’s, waarvan twee derde 24/7 beschikbaar is. In totaal zijn er zo’n 30.000 nodig om optimale hulp te kunnen bieden. De Hartstichting werkt aan een landelijk dekkend netwerk van deze 24/7 beschikbare en aangemelde AED’s.

Hartstichting

Floris Italianer, directeur Hartstichting zegt: ,,Mooi initiatief van PLUS. Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Als je binnen zes minuten start met reanimeren en een AED inzet, is de overlevingskans het grootst. Dat PLUS Cornelis haar aangemelde AED op de gevel heeft opgehangen, helpt bij het verbeteren van de aanwezigheid van deze levensreddende apparaten in woonwijken. Ik roep andere bedrijven op ook hun steentje bij te dragen en hun AED buiten op te hangen en aan te melden, zodat deze 24/7 beschikbaar is.