Albert Hahnweg wordt fietsstraat; auto te gast

0
Schets van de Albert Hahnweg ter hoogte van de M. Hobbemalaan (bron: Gemeente Lochem / bewerkte illustratie)

LOCHEM – De Albert Hahnweg wordt opnieuw ingericht en als het aan de gemeente ligt wordt het een fietsstraat. De (ongemotoriseerde) tweewieler wordt de bovenliggende partij. Auto’s worden niet verbannen, maar zijn ‘te gast’. Dat wil zeggen: Snelheid matigen en fietsers de ruimte geven. Op donderdag 11 april worden de plannen nader toegelicht tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis.

De Albert Hahnweg wordt onderdeel van de fietsverbinding tussen station en Staring College. In het centrum van Lochem maken ook Oosterwal en de Gloep deel uit deze route. Een belangrijk kenmerk van een fietsstraat is het rode wegdek. Ook speciale bebording maakt deel uit van de inrichting (zie foto). Voor Lochem is het fenomeen nieuw, maar in andere gemeenten zijn er al legio voorbeelden. In de regio zijn onder meer de Beatrixlaan, Wilhelminalaan en Eikenlaan in Ruurlo bij velen wel bekend.

Drie delen

De huidige Albert Hahnweg kent drie, nogal verschillende delen. De breedte, de parkeermogelijkheden en het openbaar groen variëren nogal. Bij de plannen van het werk onderscheidt de gemeente dan ook drie delen:

  • West: Heggerank/woonerf Albert Hahnweg
  • Midden: Tussen Enkweg en Jan Steenlaan
  • Oost: Jan Steenlaan tot en met De Gloep

Midden en oost worden als eerste opgepalt. Het westelijk deel volgt later. plannen voor gebied West pakken we later op. Voor aanwonenden houdt de gemeente een informatiebijeenkomst met een centrale presentatie over de plannen van de werkgebieden midden en oost. Via een 3D-animatie krijgen bezoekers een indruk van de fietsstraat. Aanwonenden van gebied west zijn uiteraard welkom maar voor hun gedeelte van de weg zijn daar dus nog geen concrete plannen te zien.

Programma

Het programma van de bijeenkomst is als volgt:
– 18.45 uur: inloop
– 19.00 uur: start centrale presentatie
– 19.30 uur: in groepjes uiteen voor persoonlijke vragen en reacties
– 20.30 uur: einde informatiebijeenkomst

Een schetsontwerp is HIER te bekijken (pdf-bestand). Het is mogelijk om online een mening te geven via een reactieformulier. Dit is mogelijk tot en met 26 april. Vervolgens wordt het ontwerpplan nader uitgewerkt. Deze wordt uiteindelijk voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit is vermoedelijk pas begin 2025 het geval. Wanneer het tot uitvoering komt is mede afhankelijk van wijzigingen, inspraak en eventuele bezwarenprocedures.