Plan ‘Polsvoort´: in eerste instantie 32 woningen

0
Overzicht van het plan Polsvoort in Lochem (bron: gemeente Lochem)

LOCHEM – Het achterste gedeelte van het zogeheten plan ‘Polsvoort’ omvat 32 koopwoningen in diverse prijsklassen en een tijdelijke ontsluiting via de Oude Enkweg en de Hammarskjöldweg naar de Albert Hahnweg. Het stedenbouwkundig plan ligt er nu. Het bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan moeten nog worden opgesteld.

Twee delen
Het plan Polsvoort bestaat uit twee delen tussen de Zutphenseweg en de Hammarskjöldweg. Projectontwikkelaar BPD – het voormalige Bouwfonds – is mede-eigenaar van het achterste gedeelte. Er wordt al 15 jaar getracht om ook het voorste deel, met een bedrijfsgebouw en een tankstation (Tinq) aan te kopen om zo het gehele plan ineens te kunnen ontwikkelen als woningbouwlocatie. Dit mislukte echter steeds en ook nu is er geen uitzicht op succes.

Starters
In 2013 werd al besloten om het achterste gedeelte dan maar apart te ontwikkelen. Het stedenbouwkundig plan laat zien dat er 32 woningen worden gebouwd. Dat worden er volgens een tekening 15 vrijstaande woningen, 3 twee-onder-kap en 2 rijtjes van vijf. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het woningen zouden worden in het duurdere- en het midden-segment. Op verzoek van de gemeente komen er toch ook 6 huizen in de prijsklasse tot 170.000 euro vrij op naam. Hierdoor krijgen ook starters een kans.

Ontsluiting
De ontsluiting van de nieuwe wijk was een heet hangijzer. Bij de plannen voor de ontwikkeling van het gehele Polsvoort-terrein is voorzien in een ontsluiting naar de Zutphenseweg. Dat zou dan in het midden van het terrein moeten gebeuren, waar nu het tankstation staat. Drie mogelijke alternatieven stuitten op verkeerskundige, maar vooral ook op maatschappelijke bezwaren. Bewoners van de Hammarskjöldweg, die deels aan doodlopende en dus verkeersluwe gedeelten van deze straat wonen, verzetten zich tegen ontsluiting via drie aansluitingen voor hun deur. Er zijn afgelopen voorjaar twee bijeenkomsten met omwonenden geweest.

Tijdelijk
Er is nu gekozen voor een tijdelijke ontsluiting via de Oude Enkweg en een klein deel van de Hammarskjöldweg, richting Albert Hahnweg. Hoe lang ‘tijdelijk’ in dit verband is, is lastig te voorspellen. Het idee is om, als het voorterrein ook kan worden ontwikkeld, de ontsluiting alsnog via de Zutphenseweg te regelen.

Duurzaam
De geplande 32 woningen komen er pas als de bestemmingsplanprocedure achter de rug is. Verder komt er een beeldkwaliteitsplan, mede op verzoek van de projectontwikkelaar. Er zal oog zijn voor duurzaamheid, zo is afgesproken.

Privaat
Het gaat om een puur private ontwikkeling die de gemeente geen geld kost. De gemeente vindt de ontwikkeling van belang vanwege de woningbehoefte in Lochem. In 10 jaar tijd moeten nog ongeveer 350 tot 400 woningen worden gebouwd, voornamelijk op inbreidingslocaties van bescheiden omvang. Op dit moment zitten er nauwelijks concrete plannen in de pijplijn terwijl de vraag aantrekt, zo schrijft het college aan de gemeenteraad.

Geen garantie
Projectontwikkelaar BPD krijgt overigens geen garantie dat er meteen voldoende woningcontingenten beschikbaar zijn mocht de ontwikkeling van het voorterrein toch in een stroomversnelling terechtkomen.