Plan Molenpoort, Noorderwal en Julianaweg begin 2022 uitgevoerd

0
Definitief ontwerp Molenpoort, Julianaweg en Noorderwal. Klik op de afbeelding voor een grotere versie (tekening: Gemeente Lochem / bewerking LochemsNieuws)

LOCHEM – De uitvoering van een verbeterplan voor de kop van de Molenstraat (Molenpoort), Noorderwal en Julianaweg kan begin volgend jaar beginnen. Dit maakt deel uit van de plannen voor opwaardering van de hele binnenstad. Voor de Markt wordt een apart plan gemaakt. Daarna volgen nog meer deelprojecten.

Lochem staat voor de opgave om de binnenstad aantrekkelijker te maken voor ondernemers, bewoners en bezoekers. De kwaliteit van de openbare ruimte vormt de basis. Een eerder opgestelde visie kent vier pijpers:

1. Herkenbaarheid van de stadsomwalling
2. Markering van de stadspoorten
3. De markten als kloppend hart
4. Looproutes en oriëntatie.

Grote Markt

Deze visie is, samen met het Verkeersstructuurplan Binnenstad Lochem, al in 2018 vastgesteld door raad. Toen werd ook besloten dat de inrichting van de Grote Markt een apart traject moet worden. Het deelproject Molenpoort, Noorderwal, Julianaweg nadert nu de uitvoering. Later volgen nog deelprojecten rond de Walderpoort en de Smeepoort.

En ook de reconstructie van de Molenstraat, Bierstraat, Smeestraat en het pleintje bij de Doctor Rivestraat staan nog op de rol. De Kleine Markt en de Walderstraat zijn nog vrij recent opgeknapt en worden nu maar beperkt meegenomen in de plannen. De herinrichting van de Graaf Ottoweg is volgens het college van B&W zo ingrijpend en kostbaar dat ook dit een apart project moet worden. Dat wordt uitgesteld tot na de realisatie van noordelijke rondweg (uiterlijk 2025).

Kosten

Het project Graafschapterrein/Prins Bernhardweg is al afgerond. Dat heeft een miljoen euro gekost. Voor Molenpoort, Noorderwal en Julianaweg is grofweg 4,5 miljoen beschikbaar, plus een bedrag uit het gemeentelijk rioleringsplan. De inrichtingskosten voor de Markt worden voorlopig geraamd op 918.000 euro. Er wordt nu eerst 40.000 euro uitgetrokken voor het opstellen van een plan voor de Markt. Er wordt nog onderzocht of er subsidiemogelijkheden zijn.

Voor het gebied Molenpoort, Noorderwal, Julianaweg is eerder een enquête gehouden waarbij kon worden gekozen uit verschillende varianten. De uitkomst leerde dat er een grote voorkeur bestaat voor een groenere omgeving en accentuering van de stadsomwalling. De Noorderwal wordt een gebied waar voetgangers en fietsers ruim baan krijgen en auto’s slechts te gast zijn.

Groen

Tussen Julianaweg en Noorderwal komt een strook groen die verdiept wordt aangelegd, zodat het idee van een kade en gracht ontstaat. Deze lage groenstrook zorgt voor de opvang van hemelwater, dat zo de bodem in kan zakken. Meer groen zorgt ook ter voorkoming van hittestress in hete perioden.

Op de kop van de Molenstraat komt een verhoogd plantsoen met zitmogelijkheden. Er blijven enkele parkeerplaatsen in verband met het pakket-haal- een brengpunt van Primera. Mogelijk komt er ook een stalling met oplaadpunt voor e-bikes.

Binnenstadraad

De uitvoering van de plannen had overigens al dit jaar moeten beginnen. De afstemming met de verschillende belanghebbenden kostte echter meer tijd dan gehoopt. Dit heeft mede te maken met het (voorlopig) mislukken van het optuigen van een Binnenstadraad (BSR). Deze zou op dezelfde manier moeten worden georganiseerd als de Dorpsraden in andere kernen in de gemeente. Hierin zouden ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden zitting moeten krijgen. Het lukte niet om kandidaten te vinden voor een dagelijks bestuur. De gemeente moest daarom afzonderlijk praten met verschillende partijen.

Het college waarschuwt voor een aantal risico’s. Op dit moment is sprake van een forse prijsstijging van allerlei bouwmaterialen. En door lange levertijden kan het project vertraging oplopen. Zo is de levertijd van gebakken klinkers momenteel zo’n 30 weken.

Start werkzaamheden

Om de tijdige start van de werkzaamheden en de aanbesteding mogelijk te maken moet de gemeenteraad nog voor het zomerreces groen licht geven. De voorbereidingen rond de Molenpoort starten nog dit jaar. Maar de overlast gevende werkzaamheden beginnen pas in het begin van 2022. Dit om ondernemers in de komende zomermaanden en in december geen omzet te ontnemen.