Partij voor de Dieren: plantjes op dak Gelderse bushokjes

0

LOCHEM/ARNHEM – De Partij voor de Dieren (PvdD) in Gelderland wil onderzocht hebben of het haalbaar is om de bushokjes in de provincie te voorzien van plantjes op het dak. Dit eventueel in combinatie met zonnepanelen. Hierover heeft de Statenfractie schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

(De video bij dit bericht is afkomstig van RTV Utrecht)

Vetplanten

De partij denkt aan vergroening van de abri’s door middel van sedumplantjes. Dit zijn vetplanten die vaak op daken worden gebruikt. GS is gevraagd om inzichtelijk te maken hoeveel bushokjes in Gelderland door de provincie worden beheerd en hoeveel er in een bebouwde omgeving staan. Met deze cijfers hoopt de Partij voor de Dieren te kunnen (laten) berekenen of er sprake kan zijn van een duurzame investering voor de provincie.

Niet nieuw

Het idee is niet nieuw. In de provincie Utrecht zijn de begroeide bushokjes al een feit. En dat trekt belangstelling vanuit de hele wereld. Van Oekraïne tot Mexico en van Duitsland tot Noorwegen. In dat laatste land zijn begroeide daken van woningen van oudsher heel normaal. Aan bushokjes is kennelijk nog niet eerder gedacht.

Zonnepanelen

In Gelderland is Apeldoorn bezig met de vergroening van bushokjes die door de gemeente worden beheerd. De Partij van de Dieren hoopt dat als de provincie de stap zet, ook andere gemeenten meedoen. Naast beplanting van de daken wil de fractie ook nadrukkelijk kijken naar de mogelijkheden van zonnepanelen. GS is gevraagd om hierop te reageren.