Mogelijk actie tegen permanente bewoning Ruighenrode

1
(foto: LokaalGelderland.nl)

LOCHEM – Het onderwerp speelt al velen jaren: Permanente bewoning van recreatiewoningen op het recreatiepark dat nu Bospark Ruighenrode heet. Via de begroting voor dit jaar gaf de gemeenteraad het college extra ruimte voor handhaving op onder meer dit dossier. Er zijn signalen dat het er nu ook daadwerkelijk van gaat komen.

Rectificatie:
In dit artikel stond aanvankelijk dat het hier zou gaan om Bosrijk Ruighenrode. Dit is niet correct. Het bedoelde recreatiepark heet Bospark Ruighenrode. De woningen daar zijn in particulier bezit. Bosrijk Ruighenrode is een apart bedrijf dat sinds vorig jaar in handen is van André Chaigneau. Dit omvat hotelkamers, restaurant/brasserie, vergaderfaciliteiten, camperplaatsen en tennisbanen. De eigenaar wil bovendien nog een aantal nieuwe recreatiewoningen realiseren.

‘Inval’

Nieuwswebsite LokaalGelderland.nl schrijft vandaag dat uit ‘verschillende bronnen’ is vernomen dat de gemeente ‘een inval’ zou willen gaan doen op het recreatiepark. De gemeente bevestigt dit niet, al was het maar omdat nooit informatie vooraf wordt gegeven over geplande handhavingsacties.

Inzetten op handhaving

Wel zegt een woordvoerster: ,,De raad heeft besloten tot grotere inzet op handhaving. Daarbij gaat het onder andere om meer toezicht op problematiek op vakantieparken. Zoals illegale bewoning en controle op bouwwerken.”

Begroting

Het besluit van de raad waarop wordt gedoeld blijkt een voornemen te zijn dat is vastgelegd in de begroting. Onder de noemer ‘Slagvaardige organisatie’ is voor dit jaar 714.000 euro en voor 2020 nog eens 661.000 euro opgenomen. Hiermee wordt het ambtelijk apparaat versterkt.

Handhaving

Overigens is slechts een klein deel hiervan daadwerkelijk bestemd voor handhaving. Tot nu toe was er niet of nauwelijks budget beschikbaar voor het nader onderzoeken van misstanden en het daarop aanschrijven van de betrokkenen en de daadwerkelijke handhaving als dat nodig mocht zijn. In de begroting wordt ‘de problematiek op de vakantieparken’ met name genoemd.

Oud probleem

Het fenomeen van permanente bewoning speelt al sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw. Niet alleen op Ruighenrode overigens, maar daar speelde het wel het hevigst. De gemeente heeft al vaker geprobeerd om handhavend op te treden maar dat lukte niet of slechts ten dele.

Boter op het hoofd

Aanvankelijk had de gemeente op dit dossier nogal last van ‘boter op het hoofd’, want er werden regelmatig bouwvergunningen verleend voor woningen waarvan meteen duidelijk had moeten zijn dat deze niet uitsluitend voor recreatieve doeleinden werden opgetuigd. Betrokken eigenaren beriepen zich dan ook regelmatig op ‘misleiding’ en kwamen er vaak jarenlang mee weg.

 

1 REACTIE

  1. Ik vind het standpunt van de gemeente nogal cru. De huisadviseur van Lochem, SAOZ, is namelijk de volgende mening toegedaan:

    “Naarmate een gedoogde feitelijke afwijking (….) langer voortduurt (…..) komt het steeds minder voor de hand liggend om daar alsnog handhavend tegen op te treden (…..)”.

    Kortom: als die bewoners er al enige tijd wonen, dan zijn er volgens de huisadviseur van de gemeente voldoende gronden om de bewoning permanent te maken en het bestemmingsplan conform te wijzigen.

Comments are closed.