Parkmanagement bedrijventerreinen van start op Aalsvoort

0
Foto ter illustratie (bron: mohamed Hassan via Pixabay)

LOCHEM – De gemeente Lochem start op bedrijventerrein Aalsvoort met parkmanagement. Door samenwerking moet de uitstraling worden verbeterd en behouden voor de langere termijn En de weg naar duurzaamheid en circulariteit kan worden versneld. De Industriële Kring Lochem (IKL) staat achter de plannen. 

Op 9 februari hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland de actualisatie van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) van de Cleantech Regio vastgesteld. De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen gaan binnen de regio werken met nieuwe afspraken over uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen en de ontwikkeling van nieuwe.

Diekink

De ontwikkeling van het beoogde bedrijventerrein Diekink 1, in de oksel van Rengersweg en Rossweg, is in de nieuwe regionale afspraken geborgd. Nut en noodzaak zijn erkend. Er zijn daarnaast procesafspraken gemaakt over hoe Lochem met de eventuele ontwikkeling van Diekink 2 moet omgaan.

Parkmanagement of een hoge organisatiegraad, biedt voordelen voor bedrijven. Ook biedt het voordelen voor verschillende beleidsdoelen van de gemeente. De samenwerking moet op lange termijn de uitstraling en het behoud van de kwaliteit van het terrein ten goede. Duurzame energie en circulariteit wordt sneller samen gerealiseerd.

Kosten besparen

Projecten komen vaker in aanmerking voor subsidie, omdat subsidieverstrekkers steeds vaker eisen dat parkmanagement aanwezig is. De deelnemende bedrijven kunnen kosten besparen door samen op te trekken bij uitgaven voor collectieve voorzieningen.

Afgelopen week heeft het college van B&W het plan voor het parkmanagementproject voor Aalsvoort vastgesteld. Dit wordt gezien als een behapbare pilot. Als deze slaagt is het de bedoeling om de aanpak op alle bedrijventerreinen in Lochem te implementeren. IKL loopt mee in de verkenning en de uitvoering, om ervaring op te doen voor onder meer de Kanaalzone.

Animo

Op Aalsvoort bestaat al animo bij een aantal bedrijven om samen te gaan werken. Ook is het een relatief nieuw bedrijventerrein, waar waardenbehoud van groot belang is voor gemeente en de daar gevestigde bedrijven. Daarnaast is het een bedrijventerrein met een logische geografische eenheid. Een aantal ondernemers op Aalsvoort zit in het bestuur van IKL waardoor de lijnen korter worden.

Ter bevordering van dit beleid hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland de subsidieregelingen toekomstbestendige bedrijventerreinen vastgesteld. Hiervoor is tot eind 2022 4,74 miljoen euro beschikbaar. Een kwart van het geld is gereserveerd voor het leveren van expertise en procesondersteuning om plannen verder te helpen. De rest is bedoeld voor de realisatie van projecten. De inbreng van de gemeente mag, naast een directe financiële bijdrage, ook bestaan uit de inbreng van ambtelijke uren.

Uitvoering

Momenteel loopt een verkenning en gemeente, ondernemers en IKL dienen een projectplan in bij de Cleantech Regio. In het tweede kwartaal van dit jaar start het project officieel, op voorwaarde dat de bijdrage uit de pot Duurzame Bedrijventerrein van de Cleantech Regio beschikbaar komt. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt een subsidieaanvraag bij de provincie ingediend.

In de tweede helft van dit jaar wordt de samenwerking op Aalsvoort structureel ingebed. De betrokken ondernemers beginnen dan gezamenlijk de door henzelf aangedragen collectieve projecten uit. In 2022 wordt het parkmanagement uitgebouwd en komt er een toekomstbestendig bestuur. In 2023-2024 wordt in samenwerking met IKL het parkmanagement in de Kanaalzone en andere bedrijventerreinen in Lochem opgestart.

Wereld te winnen

Bij de vaststelling door Gedeputeerde Staten van het Regionaal Programma Werklocaties zei gedeputeerde Peter Kerris: “Goede, toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn van enorm belang voor de Gelderse economie. Op het gebied van duurzaamheid en toekomst bestendigheid valt er echt nog een wereld te winnen. Daar wordt nu handen en voeten aan gegeven. Deze aanvullingen vanuit de Cleantech Regio sluiten goed aan op onze aanpak toekomstbestendige bedrijventerreinen. Samen met de regio zetten we nu een mooie stap in de goede richting.”