Hack Staring College; losgeld betaald

0
foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – Het Staring College is getroffen door een hack van het computersysteem. Deze werd dinsdag ontdekt en onderzoek wees uit dat er zoveel bestanden versleuteld waren dat de continuïteit van het onderwijs in het geding kwam. Daarom werd besloten om losgeld te betalen aan de hackers. Om dat mogelijk ook privacygevoelige gegevens toegankelijk zijn (geweest) is aangifte gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook de politie is ingeschakeld.

De ouders en leerlingen hebben een brief ontvangen van directeur Carlien Krist-Spit. Hierin wordt beschreven wat er is gebeurd en welke stappen zijn ondernomen. Omdat er nog forensisch onderzoek loopt is de hoogte van het bedrag dat aan losgeld is betaald niet bekend gemaakt. Zodra dat kan wordt dit alsnog geopenbaard, zo luidt de belofte.

Versleuteld

Dinsdag kwam aan het licht dat veel bestanden versleuteld waren en niet meer toegankelijk voor de school. Een ingeschakeld extern bureau kwam tot de conclusie dat er zoveel data ontoegankelijk was gemaakt dat de continuïteit van het onderwijs en de examens in het geding waren. Ook de digitale geschiedenis van de scholengemeenschap werd ontoegankelijk.

De inbrekers hebben bestanden achtergelaten waarin ze losgeld eisten. De school besloot te betalen om de voortgang van het onderwijs te waarborgen. In de brief aan de ouders en leerlingen is letterlijk te lezen: “Deze situatie voelt voor alle betrokkenen als een nachtmerrie. Het besluit dat we hebben genomen gaat in tegen al onze principes, het voelt heel slecht. Echter, het belang om het onderwijs doorgang te laten vinden, juist in deze tijd, heeft de doorslag gegeven.”

Herstel

Momenteel werkt de ICT-afdeling van het Staring College samen met het ingeschakelde externe bureau aan herstel van de bestanden en aan de bouw van een nieuw systeem. Het forensisch onderzoek is erop gericht om te achterhalen wat er mis is gegaan en hoe herhaling kan worden voorkomen. Ook de politie doet nader onderzoek. Omdat er sprake was van een datalek kan niet worden uitgesloten dat de hackers bij persoonsgegevens konden.

Maandag geen onderwijs

De schade is zo groot dat maandag (1 maart) geen les kan worden gegeven. Niet online, niet op school en niet in het steunpunt. Bestaande leerlingenaccounts zijn niet meer beschikbaar. Maandag krijgen alle leerlingen een nieuw account.

Carlien Krist-Smit schrijft ten slotte: “Helaas zijn cyberaanvallen in deze tijd niet meer ongewoon, maar ik had gehoopt een dergelijke grote inbraak door cybercriminelen nooit mee te maken. Ik wil over de ontstane situatie graag open zijn en leren van de fouten die ongetwijfeld zijn gemaakt.”

De redactie kwam pas vrijdagavond in het bezit van de genoemde brief en kon de school toen niet meer bereiken voor nader commentaar.