Parkmanagement Aalsvoort heeft belangrijke voorbeeldfunctie

0
Parkmanager Bas Haarhuis en directeur Gijs Kreunen van Innodeen maken zich sterk voor bedrijventerrein Aalsvoort (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Ondernemers hebben en krijgen te maken met steeds grotere uitdagingen op het gebied van onder meer energie en water. Een gezamenlijke aanpak kan uitkomst bieden. Op het Lochemse bedrijventerrein Aalsvoort is begin dit jaar een start gemaakt met parkmanagement. De eerste – en niet de gemakkelijkste – opgave om draagvlak van binnenuit te creëren onder de ongeveer 55 bedrijven, zodat vele schouders ook letterlijk de last verlichten.

De Stichting Bedrijvenparken Lochem is eind vorig jaar opgericht. De meervoudsvorm in de naam geeft al aan dat de activiteiten in de toekomst niet beperkt hoeven blijven tot Aalsvoort. Sinds januari is Bas Haarhuis aan het werk als parkmanager. Dat is mogelijk gemaakt door een budget dat door de gemeente Lochem beschikbaar is gesteld. De gemeente ziet voordelen van samenwerkende ondernemers die samen aan de slag gaan met bijvoorbeeld energie, afvalstromen, duurzaamheid en veiligheid. Vervolgens is het aan de ondernemers zelf om de schouders eronder te zetten en het initiatief te continueren.

Overtuigen

Tijdens een gesprek met Bas Haarhuis en penningmeester Gijs Kreunen van Innodeen komt duidelijk naar voren dat het bereiken van ondernemers en ze te overtuigen van de voordelen van samenwerken de nodige tijd en moeite kosten. Haarhuis legt zoveel mogelijk bedrijfsbezoeken af om toe te lichten wat samenwerking kan opleveren. Hij zegt: “Er zijn veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld op het gebied van gezamenlijke inkoop. Energie, bedrijfshulpverlening (BHV), en beveiliging zijn voorbeelden, maar zelfs het gezamenlijk inkopen van fruit voor werknemers en het samen afsluiten van afvalcontracten zijn denkbaar.”

Gijs Kreunen voegt toe: “We proberen dit jaar in elk jaargetijde een thema aan te pakken om te laten zien wat we gezamenlijk kunnen bereiken. Momenteel zijn we bezig met de verkeersveiligheid. Bij de aanleg van Aalsvoort is aan voorzieningen voor fietsers en voetgangers voorbijgegaan. Dat moet beter. Een aantrekkelijke en veilige omgeving, waar mensen graag werken, kan uiteindelijk zelfs het verschil maken als werknemers kunnen kiezen uit meerdere werkgevers.” Later dit jaar komt ook nog de bewegwijzering op het bedrijventerrein aan bod, inclusief de nieuwe huisstijl.

Onderzoeken

Kreunen noemt onder meer netcongestie als een probleem dat ondernemers de komende jaren vermoedelijk nog wel bezighoudt. “Daar kun je als individuele ondernemer niets aan doen. Dat moeten we echt samen oppakken. In gezamenlijkheid kun je ook makkelijker onderzoek doen naar alternatieven, zoals de mogelijkheden van waterstof”, zo zegt hij.

Tijdens een kick-off bijeenkomst werden wel de nodige nieuwe gezichten gezien, maar het gros van de bedrijven op Aalsvoort waren nog niet vertegenwoordigd. In het ideale geval kan het parkmanagement namens iedereen spreken en zet ook ieder bedrijf de schouders eronder en gaan diverse werkgroepen aan de slag. Via thema’s als kostenbesparing, veiligheid en leefbaarheid kan worden gewerkt dan een bedrijventerrein dat uiteindelijk een visitekaartje voor de rest van de gemeente is.

Binding

Op de vraag hoe het komt dat niet iedereen meteen staat te springen, zegt Gijs Kreunen: “Lastig te zeggen. Vaak ligt de focus toch vooral op de eigen onderneming. Of er is geen persoonlijke binding met Lochem. We kijken wat dat betreft wel eens jaloers naar Laren. Daar is veel meer onderling contact en sociale binding met het dorp. Lochem is daar misschien net iets te groot voor.” Om aan ‘teambuilding’ te doen wordt gedacht aan ‘prikacties’ waarbij samen zwerfvuil wordt ingezameld.

Bas Haarhuis ziet die lokale verbinding als een onderdeel van zijn taken. Ik probeer tijdens bedrijfsbezoeken op zoek te gaan naar specifieke wensen van ondernemers. Het zijn vaak details die makkelijk te realiseren zijn. Door daarmee te helpen kan ik laten zien dat een parkmanager iets toevoegt. Dan komt het draagvlak hopelijk vanzelf.” Innodeen biedt kantoorruimte aan Haarhuis en hij is daar regelmatig te vinden.

Aanmelden

Met de ondernemers zijn de behoeften in kaart gebracht. Het vervolg is verdere betrokkenheid creëren en dan te besluiten wat de meest passende manier is om tot een haalbaar actieplan te komen, voor nu en in de toekomst. Bas Haarhuis zegt dan ook: “Ondernemers Aalsvoort meld je aan! Met jullie stem kunnen we doortastende overwegingen maken.”

Overwogen wordt of met lidmaatschap wordt gewerkt of dat het mogelijk is om van Aalsvoort een zogeheten Bedrijven Investeringszone (BIZ) te maken. Bedrijven binnen zo’n zone betalen een BIZ-bijdrage die is gekoppeld aan de WOZ-waarde van de bedrijfspanden. Uit dit fonds kan de stichting verbeteringen of onderzoeken bekostigen, zo is het idee. Het is vergelijkbaar met belasting die binnenstadondernemers betalen, waarmee de Lochemse Ondernemersvereniging (LOV) dingen kan doen die de binnenstad ten goede komen. Het systeem voorkomt dat sommige ondernemers wel meeprofiteren maar niets bijdragen omdat ze geen lid zijn van de vereniging.

Er is een brochure over het parkmanagement beschikbaar en aan een website wordt gewerkt. Er gaat regelmatig een nieuwsbrief de deur uit en er is een speciale LinkedIn-pagina. In een WhatsApp-groep wisselen inmiddels ongeveer 15 ondernemers informatie uit.

Contactgegevens:
Parkmanager Bas Haarhuis is bereikbaar via:
p.a. Innodeen
Aalsvoort 5
7241 MA Lochem
e-mail: bas@bedrijvenparkenlochem.nl