Omwonenden (weer) in actie tegen nieuwe Lidl

0
Een artist impression van de beoogde nieuwe Lidl (bron: Bessels Architecten & Ingenieurs)

LOCHEM – Tegen de omgevingsvergunning die nieuwbouw van een Lidl-filiaal aan de Julianaweg mogelijk moet maken zijn 8 bezwaarschriften ingediend bij de gemeente. Daarnaast kwamen 6 bezwaren binnen tegen de kap van bomen rond het beoogde terrein. De meeste, zo niet alle, bezwaren komen van direct omwonenden van Noorderbleek, Noorderwal en Tuindorp.

Communicatie

De omwonenden zijn met name boos over de communicatie van de gemeente en de projectontwikkelaar van Lidl. Ze ontdekten pas onlangs dat het bouwvlak van de nieuwe supermarkt in oostelijke richting is verplaatst. Dat betekent dat een aantal woningen aan de Noorderbleek dichterbij de (blinde) achtergevel van de winkel komt te zitten.

De omwonenden ontdekten de verschuiving toen ze zich bogen over de genoemde kapvergunning. Volgens hen is die verschuiving min of meer ‘stiekem’ in het bestemmingsplan terecht gekomen.

Groenstroken

Op een tekening van het terrein dat bij de vergunningaanvraag is gevoegd is een deel van de groenstroken rond het perceel een stuk smaller dan in eerdere versies. Dit is kennelijk het gevolg van de verplaatsing van het bouwvlak.

Kapvergunning

Een ander groot bezwaar hebben de bewoners tegen de gang van zaken rond de kapvergunning zelf. In eerste instantie lag een aanvraag voor de kap van alle 50 populieren rond het terrein. Dit leidde tot protesten, waarna de gemeente de kapaanvraag in de ijskast zette om in overleg te gaan met omwonenden, verenigd in de Werkgroep Omwonenden Gasfabriekterrein (WOG).

Overleg

Dat overleg vond inderdaad plaats. De WOG betrok er de Bomenstichting Achterhoek bij en ook het Waterschap Rijn en IJssel was erbij. De vertegenwoordiger van de Bomenstichting diende een alternatief plan in, waarin de huidige groene gordel gespaard kon blijven. Het waterschap liet weten dat het onderhoud van oevers van de beek die langs het terrein loopt vanaf de noordzijde mogelijk is. Dat maakt een forse groene afscheiding mogelijk.

De omwonenden hadden de indruk dat consensus haalbaar was, maar toen vroeg de projectontwikkelaar een nieuwe kapvergunning aan. Als deze wordt verleend leggen alsnog 3 esdoorns, een linde en 26 Italiaanse populieren het loodje.

Furieus

De werkgroep is furieus dat de vergunningaanvraag is gedaan terwijl het overleg nog liep. ,,Zo ga je niet met elkaar om”, zo klinkt het eensgezind. ,,We waren nog in gesprek en het leek de goede kant op te gaan, maar in de nieuwe aanvraag heeft de projectontwikkelaar alles wat is besproken van tafel geveegd, inclusief het alternatieve, realistische plan van de Bomenstichting.”

Meer parkeerplaatsen

In de meest recente versie van het plan is het aantal parkeerplaatsen rond de nieuwe discounter verhoogd van 120 naar 142. Volgens de gemeente omdat binnenstadondernemers én omwonenden hier om vroegen. De omwonenden ontkennen dit. Ze zeggen dat ze er slechts op hebben gewezen dat het aantal geplande parkeerplaatsen onvoldoende is voor aanzuigende werking die zij verwachten van de nieuwe discounter en dat het plan wat hen betreft niet door moet gaan.

Verder vallen de omwonenden over het feit dat er hekken rondom het terrein zijn ingetekend, terwijl steeds het idee bestond dat het parkeerterrein niet exclusief voor klanten van Lidl is voorbestemd. Bezoekers van de binnenstad zouden er op piekmomenten – ook buiten openingstijden van Lidl – mogen parkeren.

Reactie gemeente

Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen uit de buurt is de gemeente Lochem om een reactie gevraagd. Op de vraag over de tekeningen en verschuiving van het bouwvlak antwoordt de gemeente dat de verschuiving in het plan is opgenomen tussen de publicatie van het ontwerpplan en de versie die ter vaststelling naar de gemeenteraad is gegaan.

Geen bezwaren

De gemeente: ‘In deze vastgestelde versie is het bouwvlak inderdaad iets naar het oosten verschoven. Dit is allemaal openbaar gebeurd en men kon hierop bezwaar maken. Dit is niet gebeurd.’

Juridisch

Toen de werkgroep afgelopen juni vragen stelde over de verandering heeft de gemeente naar eigen zeggen de gevolgde procedure nog eens uitgelegd. Wel bleek dat in de toelichting op het ontwerpplan nog een tekening met oorspronkelijke plaatsing van het gebouw was opgenomen. De gemeente schrijft hierover: ‘Dit heeft juridisch geen enkele betekenis. De reden van de verschuiving is overigens dat het parkeerterrein erin moest passen na de door de omwonenden en ondernemers gewenste uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen.’

Transparant

De verschuiving van het bouwvlak is volgens de gemeente wel degelijk gecommuniceerd. Dit is gebeurd tussen het ontwerpplan en de vaststelling in de tweede helft van 2018. ‘Wij hebben omwonenden uitgebreid en vaak gesproken over het totale plan. De wijziging was duidelijk te zien op verbeelding die bij het vastgestelde plan hoort. Dit is transparant geweest, het was een raadsbesluit en het besluit lag 6 weken ter visie voor beroep. Dit is niet ingesteld.

Aanvraag

Over de nieuwe aanvraag voor de een kapvergunning, die volgens omwonenden lopend overleg doorkruiste, schrijft de gemeente: ‘Het voorstel dat de Bomenstichting heeft gedaan wil dat alle bomen gespaard blijven. Niet de gemeente maar Ten Brinke (projectontwikkelaar – red.) heeft een kapvergunning aangevraagd. Half juli was het laatste overleg tussen de gemeente, de werkgroep en de omwonenden.’

E-mail

En verder: ‘Hierna heeft de gemeente een e-mail (zie hieronder) gestuurd met alle documenten die toen van belang waren. Wij hebben toen, naast uitleg over de tekeningen in het bestemmingsplan, omwonenden uitgebreid gesproken over een compromis waarbij veel populieren bleven staan. Bij de Bomenstichting lag de vraag welke soorten men voorstelt en bij de werkgroep de vraag hoe de direct omwonenden hierin stonden. Op beide vragen is geen antwoord gekomen.’

Parkeerplaatsen

De verhoging van het aantal parkeerplaatsen van 120 naar 142 is volgens de gemeente het gevolg van door ondernemers in de binnenstad en omwonenden ingediende zienswijzen. De parkeerplaats blijft volgens de gemeente inderdaad openbaar toegankelijk, ook buiten de openingstijden van Lidl.

Hekken

De letterlijke reactie van de gemeente: ‘Er komen hekken om het terrein te staan, maar geen poort voor zover onze kennis strekt. Lidl heeft geen intentie om het terrein af te sluiten, zeker omdat de openingstijden van de winkel ruimer zijn  dan van alle ondernemers in het centrum. Het terrein is daarmee altijd beschikbaar op de piekmomenten. Daarbuiten biedt het openbare terrein voldoende parkeerplekken.’

Wensen

Door de extra parkeerplaatsen wordt het hele terrein benut. Dus ook de ruimte van de door Ten Brinke verworven panden van fietsenwinkel Goossens en Country Lochem. Ondanks deze extra ruimte moest ook het bouwvlak nog worden verschoven. De gemeente stelt dat dit dus feitelijk het gevolg is van wensen van binnenstadondernemers en omwonenden.

Hieronder de e-mail van de gemeente aan (onder meer) de Werkgroep Omwonenden Gasfabriekterrein:

E-mail van de gemeente aan de betrokkenen