Omwonenden Julianaweg lopen leeg over grote-, mega- danwel XXL-Lidl

0
Foto ter illustratie

LOCHEM – Vraag: 9 insprekers in 45 minuten… lukt dat? Antwoord: Nee dat lukt niet. Omwonenden van de Noorderwal, Noorderbleek en Tuindorp liepen maandagavond tijdens hun inspreekbeurten over het bestemmingsplan Julianaweg/Prins Bernhardweg helemaal leeg over hun bezwaren tegen de verplaatsing en vergroting van Lidl. De bijeenkomst kon door een kunstgreep nog worden verlengd tot bijna anderhalf uur.

Veruit de meeste bezwaren waren afgelopen voorjaar al te lezen in de zienswijzen die destijds werden ingediend. Zeker is dat de bezwaren zich sindsdien alleen maar hebben verdiept. Zelfs over de benaming is men het oneens. Wordt het nu gewoon een grote-, een mega- of een XXL-Lidl?

Belangen
Hebben we hier te maken met een voorbeeld van mislukte burgerparticipatie of zijn de argumenten van de omwonenden niet steekhoudend en moet de gemeente kiezen voor het algemeen, dan wel economisch belang?

De discussie ging inderdaad deels over die burgerparticipatie. Enkele raadsfracties vroegen zich af hoe het mogelijk was dat er 9 tegenstanders en 0 (nul) voorstanders aan het woord kwamen. Het college had immers laten weten dat die er wel degelijk zijn. Zoals ondernemers die hopen op een positieve uitstraling van een nieuwe Lidl op de binnenstad. Ze waren er niet.

Omgevingswet
De Omgevingswet – die binnen afzienbare tijd van kracht wordt –  en die moet leiden tot meer integrale gebiedsvisies dan onder het huidige regime van bestemmingsplannen ruimt een prominente plaats in voor het betrekken van burgers bij de planvorming en de procedure. Onder het motto: waar draagvlak, daar soepele besluitvorming.

Dat laatste is bij het plan voor de Julianaweg nog niet erg gelukt. De gemeente heeft vooral een probleem omdat omwonenden zich bedonderd voelen. Sommigen zeggen hun woning ooit te hebben betrokken omdat al ten tijde van het schoonmaken van het vervuilde gasfabriekterrein werd beloofd dat er uiteindelijk grondgebonden woningbouw zou plaatsvinden.

Albert Heijn
Toen kwam in 2012 Albert Heijn met een supermarktplan. Door de economische crisis, maar vooral ook door massief verzet, trok de grootgrutter uit Zaandam zich terug. Een verwijt aan het college was maandag dan ook dat het niet zo slim was om het nog eens te proberen, en nog wel met een nog grotere supermarkt dan destijds. Dat heeft duidelijk gezorgd voor een knauw in het vertrouwen van omwonenden.

Wethouder Bert Groot Wesseldijk zei dat het college meerdere belangen had te wegen, waaronder dus ook de economische en het belang van de initiatiefnemer. De laatste is een projectontwikkelaar die in opdracht van Lidl werkt. ,,Het college heeft de weging gemaakt. De gemeenteraad mag nu zeggen of dat een goede was of dat het toch anders moet”, aldus Groot Wesseldijk.

Nog een debat
De raad is er nog niet uit. Over twee weken wordt het onderwerp nogmaals besproken. Ook dan valt nog geen besluit. Dan gaan raadsleden en college met elkaar in debat, zonder insprekers. In de tussentijd kunnen de raadsleden de ‘kruiwagen’ vol inspraakreacties nog eens op papier tot zich laten doordringen. In die stukken staan alle bezwaren van bewoners; van lelijk gebouw tot fijn stof en van lawaai tot enorme blinde muren.

Vervolg
Als de raad er tijdens het rondetafelgesprek van 1 oktober enigermate uit komt, valt mogelijk een besluit in de raadsvergadering van maandag 15 oktober. Het lijkt er vooralsnog niet op dat iets de omwonenden – deels verenigd in de Werkgroep Omwonenden Gasfabriekterrein (WOG) – nog kan stoppen om met het uiteindelijke raadsbesluit naar de Raad van State te stappen.